Edustajistovaalit 2019

VAALIKUULUTUS

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO järjestää edustajistovaalit 6.11.2019.

Edustajistovaalia toimitettaessa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjä sekä edustajiston hyväksymää vaaliohjesääntöä ja asiaa käsitteleviä pykäliä Suomen laista. Edustajistoon valitaan 9-15 henkilöä.

Edustajistovaalissa ehdolle voivat asettua ja äänioikeuttaan käyttää opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneet opiskelijat*.

Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.

Vaali toteutetaan listavaalina. Ehdokkaaksi voi asettautua osana vaalilistaa tai sitoutumattomana.

Ennakkoäänestys toteutetaan sähköisesti. Saat siitä lisää tietoa koulun sähköpostiosoitteeseen ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Varsinaisena vaalipäivänä äänestys toteutetaan uurnavaalina. Äänestyspaikkoina uurnavaalipäivänä toimii kaikki Lapin AMKin toimipisteet Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.

EDUSTAJISTOVAALIN AIKATAULU

Varsinainen vaalipäivä:                            6.11.2019

Ennakkoäänestys aikavälillä:                   22.10. - 5.11.2019

Ehdokasasettelu aikavälillä:                     24.9. - 8.10.2019

Vaaliasiakirjoja (vaalilistan perustamisasiakirjat sekä ehdokasasettelulomakkeet) säilytetään ROTKOn toimistoilla Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Vaaliasiakirjat on jätettävä paperisina ja vaaliohjesäännön mukaisesti täytettyinä ROTKOn toimistoille Rovaniemelle (Jokiväylä), Kemiin (Kosmos) tai Tornioon (Minerva) ennen ehdokasasettelun päättymistä 8.10.2019 kello 12.00 mennessä. Vaaliluettelo tullaan julkaisemaan vähintään opiskelijakunnan internet-sivuilla viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalien ennakkoäänestystä. Opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen voi kirjallisesti valittaa vaalilautakunnalle ennen valitusajan umpeutumista opiskelijakunnan säännöissä määrätyllä tavalla opiskelijakunnan edustajistolle koskien vaaliluetteloa. Valitusaika on 14 päivää. Voimassa olevat opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesäännöt löytyvät opiskelijakunnan internet-sivuilta. Muu vaaleihin tarpeelliset materiaalit löytyvät opiskelijakunnan toimistoilta.

*) Opiskelija on maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että opiskelijalla on opiskelijakunnan myöntämä opiskelijakortti, jossa on voimassa oleva lukuvuositarra.

EDUSTAJISTOVAALIEN VAALILISTAT

Edustajistovaalit käydään listavaalina. Ehdokasasettelu on käynnissä 8.10.2019 asti ja voit ilmoittaa halukkuutesi asettua ehdolle edustajistovaaleihin haluamallesi vaalilistalle. Sinulla on myös mahdollisuus asettua ehdolle sitoutumattomana ehdokkaana, jolloin sinun ei tarvitse liittyä mihinkään vaalilistaan. Halutessasi, voit perustaa myös oman vaalilistan olemassa olevien listojen lisäksi.

Alle on lueteltu olemassa olevat vaalilistat. Linkkiä klikkaamalla pääset ilmoittamaan vaalilistan asiamiehille halukkuutesi ehdolleasettautumisesta ja he ottavat sinuun yhteyttä.

Sinä, joka et halua kuulua osaksi mitään vaalilistaa, voit ilmoittaa halukkuutesi lähteä ehdokkaaksi sitoutumattomien linkistä, jolloin ROTKOn vaalilautakunnan puheenjohtaja on sinuun yhteydessä.