ROTKOn edustajistovaalit 2020

ÄÄNESTYS NYT PÄÄTTYNYT!

ROTKOn edustajistovaalien äänestys on nyt päättynyt ja vuoden 2021 edustajisto on selvillä. Oheisesta taulukosta näet tuloksen, äänimäärät ja äänestysprosentin.

Ennakkoon ääniä annettiin 607 ja vaalipäivänä 63, joten äänimääräksi tuli 670. Tänä vuonna äänestyksessä tehtiinkin siis ennätys, kun äänestysprosentti oli huimat 31,74%!

Tänä vuonna ääniharavaksi nousi Reteli-listan Sami Kemppainen 37 äänellä.

Äänestäneiden kesken arvottiin myös ROTKOn hieno juomapullo. Voittajalle on ilmoitettu voitosta sähköpostitse.

Äänestystulos:

(lista/nimi/äänimäärä/vertailuluku)

Oikaisu

Ohessa ROTKOn vastine saamaamme jäsenaloitteeseen koskien opiskelijakunnan edustajistovaaleja, joissa valittiin edustajisto vuodelle 2021. 

Vaalilautakunta kiittää aktiivista jäsenistöä tarkkaavaisuudesta ja hyvistä huomioista! Toivottavasti laatimamme vastine vastaa toivomallanne laajuudella kysymyksiinne. 

Haluamme myös muistuttaa, että haku ROTKOn hallitukseen ja vaalilautakuntaan ensi toimikaudelle on nyt auki, näitä väyliä myöten pääsee vaikuttamaan suoraa siihen, miten ROTKOn vaaleja, ja muutakin toimintaa, toteutetaan tulevaisuudessa.

OIKAISUVAATIMUS/ -KEHOTUS/ KOMMENTTI
TOIMENPIDE/KOMMENTTI

Rotkon edustajistovaalien 2020 ääntenlaskennassa on virhe. Vaaliohjesäännön sivulta kymmenen löytyvässä 22§ Vaalituloksen laskeminen sanotaan seuraavaa:

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisen äänimäärän suuruuden mukaan. Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen järjestetään ehdokkaat saavutetun äänimäärän mukaisesti laskevassa järjestyksessä (suurin äänimäärä ensin). Vaalilautakunta toteaa valituksi opiskelijakunnan säännöissä määritellyn enimäismäärän mukaisesti eniten ääniä saavuttaneet henkilöt.

Tuloksen laskemisessa käytetään D’Hontin menetelmää:
I. Lasketaan kunkin listan kokonaisäänimäärä.
II. Asetetaan kunkin listan ehdokkaat järjestykseen henkilökohtaisten äänimäärien perusteella.
III. Kullekin ehdokkaalle annetaan vertausluku siten, että listan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut kolmanneksen jne.
IV. Kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen, ja tästä listasta valitaan edustajistoon sääntöjen osoittaman määrän edustajia.
V. Sitoutumattomien ehdokkaiden järjestysluku on sama kuin henkilökohtainen äänimäärä VI. Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Tarkkailtaessa tuloksia voidaan huomata, että ehdokkaiden 34. Santeri Mattila ja ehdokkaan 29. Samuli Pesonen tulokset ovat väärin. Ehdokkaiden keskinäinen vertailuluku on sama, mutta Samuli Pesonen on saanut enemmän ääniä kuin Santeri Mattila. Tämän seurauksena Samuli Pesosen tulisi olla korkeammalla sijalla kuin Santeri Mattilan.

Tämä vaatii korjauksen

Kyseessä vaalitoimitsijoiden virhe.

Asia korjattu ja päivitetty tulos on julkaistu ROTKOn nettisivulle ja siitä tiedotetaan viikkotiedotteen yhteydessä.

Suosittelen samalla myös korjaamaan jatkoa varten taulukon sellaiseen muotoon, jossa vertailuluvuissa on saman verran merkitseviä numeroita. Esimerkiksi ehdokas 27 Viivi Väisäsen vertailuluku on 40,2 ja Oscar Vehviläisen 40, tästä ei voida todellisuudessa tietää onko Oscar Vehviläisen todellinen vertailuluku tasan 40 vai mikä se on väliltä 39,5-40,4.

Graafiseen esitysmuotoon muutettaessa desimaalit ovat tippuneet pois tasaluvuista. Korjatussa tulosversiossa desimaalit yhtenäistetty.

Kuinka pidätte erillään ennakkoäänet ja varsinaisen vaalipäivän äänet koska samalla linkillä on voinut äänestää joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä ja vaaliohjesäännön 12§ todetaan "Ennakkoäänestyksessä annetut äänet säilytetään erillisessä paikassa, kuin varsinaisena vaalipäivänä annetut äänet. Ennakkoäänet ja ennakkoäänestyspöytäkirja säilytetään lukitussa paikassa ja äänet lasketaan vasta varsinaisen vaalipäivän jälkeen."

ROTKOn vaaliohjesääntö ei tunnista tällä hetkellä tilannetta, jossa äänestys käydään täysin sähköisenä. Saimme tietää verrattaen myöhään, että näin on tehtävä, koska Covid -19 tilanne paheni. Näin ollen vaaliohjesääntöä ei ehditty muuttaa täysin sähköistä äänestystä vastaavaksi, emmekä kokeneet jäsenten etua palvelevaksi mallia, jossa äänestys olisi katkaistu vain sen vuoksi, että eroteltaisiin ennakkoäänet vaalipäivän äänistä. Koimme myös, että vaalisalaisuuden säilymisen näkökulmasta on optimaalisempaa, jos ääniä käsitellään yhtenä massana erottelematta pienempiin osiin, sillä etukäteen ei ole tietoa siitä, paljonko äänestetään ennakkoon ja paljonko varsinaisena vaalipäivänä. 

Sähköisen äänestysjärjestelmän rakentamisessa olemme päätyneet, jälleen vaalisalaisuuden säilymisen optimoinnin näkökulmasta, menettelyyn, jossa äänestysjärjestelmä ei kerää äänestyslokiin yksilöityjä tietoja, eikä näin ollen äänikohtaista aikalokilla varustettua tietoa ole mahdollista saada, ainoastaan tieto siitä, paljonko ääniä on annettu ennakkoon ja paljon vaalipäivänä. Tämä tieto on lisätty statistiikkaan.

Vaaliohjesäännön puutteet on tunnistettu ja hallituksen valmistelemaan toimintasuunnitelmaan on kirjattu sen päivittäminen vuoden 2021 aikana siten, että jatkossa vastaavilta ristiriidoilta vältyttäisiin. Samalla poistetaan vanhentuneisiin menetelmiin viittaavat termit. 

Vaalilautakunta on tietoinen siitä, että näitä vaaleja järjestettäessä nykyistä ohjesääntöä on jouduttu tulkitsemaan väljästi, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että valituilla toimenpiteillä ja menettelyillä on kyetty varmistamaan vaalitoteutus, joka vastaa sekä demokratian toteutumisen, että tietoturvan vaatimuksiin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että äänestysprosentti oli näissä vaaleissa haastavasta tilanteesta huolimatta korkeampi, kuin koskaan aiemmin ROTKOn edustajistovaaleissa, eikä tietoturvaan liittyviä riskejä ole tullut ilmi.  

Tämä myös antaa ymmärtää, että äänet olisi tullut laskea vasta 5.11. eikä 4.11 kuten ne laskettiin.

ROTKOn vaalilautakunnat ovat tulkinneet, että ilmaisu “vaalipäivän jälkeen” ei viittaa seuraavaan vuorokauteen, vaan siihen, kun äänestys vaalipäivänä loppuu. 

Tätäkin termiä voidaan tarkastella vaaliohjesäännön päivityksen yhteydessä, jotta vastaavilta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin jatkossa.