Hae aktiiviksi 2020

Haku ROTKOn hallitukseen, Domus Arctica säätiön hallitukseen sekä Lapin Ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan on nyt auki!

Edustajat näihin tehtäviin valitaan ROTKOn edustajiston syyskokouksessa 22.11.2019 klo 12 alkaen Lapin Ammattikorkeakoulun Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11) Borealis salissa. Kokous on avoin kaikille.

Mikäli et pääse paikalle kokoukseen ja haet hallitukseen, voit vastata paneelin kysymyksiin ennakkoon, ja ne tuodaan puolestasi edustajiston kokoukseen. Halutessasi voit myös pyytää jonkun pitämään kannatuspuheenvuoron kokouksessa puolestasi.

Mikäli kysyttävää tulee näihin tehtäviin liittyen, voit olla yhteydessä ROTKOn toimijoihin.

SIIRRY HAKULOMAKKEESEEN TÄSTÄ!
ROTKOn hallituksen toimenkuva

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin, joka toimeenpanee edustajiston päätökset ja edistää opiskelijoiden edunvalvontaa. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joiden hoitamisen lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa korkeakoulukentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Hallituksen jäsenen tulee olla opiskelijakunnan varsinainen jäsen, joten huolehdithan ennen hakemuksen jättämistä siitä, että sinulla on voimassa oleva opiskelijakortti.

HUOM! Hallituksen perehdytys järjestetään 16.-18.12.2019. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Jokainen hallitukseen valittu on velvoitettu tulemaan paikalle.

Edustajiston puheenjohtajiston toimeenkuva

Edustajiston puheenjohtaja
Edustajiston puheenjohtajan tehtävään kuuluu edustajiston johtaminen ja hallituksen toiminnan valvonta. Edustajiston puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus ja -velvoite hallituksen kokouksiin.
Tehtävien sisälle kuuluu:
-Edustajiston johtaminen kokouksissa ja muussa päivittäisessä työssä
-Hallituksen toiminnan valvonta
-Taloustositteiden läpikäyminen säännöllisesti
-Hallituksen jäsenten osallistumisen seuraaminen
-Säännöllinen kokouksiin osallistumisen seuraaminen hallituksen jäsenten osalta

Edustajiston varapuheenjohtaja
Edustajiston varapuheenjohtajan tehtävään kuuluu sijaistaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään. Edustajiston varapuheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin. Tehtävien sisälle kuuluu:
-Puheenjohtajan sijaistaminen tämän ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään
-Koskee myös taloustositteiden läpikäymistä
-Hallituksen toiminnan valvonta hallituksen kokouksiin osallistumalla

Domus Arctica säätiö sr

ROTKO hakee Rovaniemen jäsenistöstään edustajaa nimitettäväksi opiskelija-asuntosäätiö Domus Arctican kymmenpaikkaiseen hallitukseen toimikaudeksi 2020 DASin sääntöjen mukaisesti.

ROTKOn edustajisto valitsee edustajan järjestäytymiskokouksessaan. ROTKOn edustajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Lapin AMKn tutkintolautakunta

Edustajan toimikausi on määräaikainen.

Ammattikorkeakoululain 19 §:
"Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin.
Tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muuhun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.
Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija."