Hae ROTKOn keskusvaalilautakuntaan!

Opiskelijakunta ROTKO hakee opiskelijoita keskusvaalilautakuntaan kaudelle 2020!
Alla ote opiskelijakunnan vaaliohjesäännöistä, josta käy ilmi keskusvaalilautakunnan tehtävät:

"Keskusvaalilautakunta (myöhemmin vaalilautakunta) toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.

Edustajisto nimeää vaalilautakuntaan neljästä (4) kuuteen (6) henkilöä. Lisäksi edustajisto voi nimetä vaalilautakuntaan kaksi (2) varajäsentä, mikäli vaalilautakuntaan valituista henkilöistä estyy kesken vaalilautakuntakauden toimimaan tehtävässä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai vaalilautakunnan itse nimeämä henkilö.

Vaalilautakunnan tehtävänä on:

1. Järjestää edustajistovaali
2. Järjestää mahdolliset opiskelijakunnan jäsenäänestykset
3. Päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista
4. Todeta vaalien ehdokkaat sekä julkistaa vaalein valitut henkilöt

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi asettua ehdolle vaaleissa."

Suurin ponnistus vaalilautakunnalle kohdistuu syksylle parin kuukauden ajalle, kun opiskelijakunnan edustajistovaalit pyörähtävät käyntiin. Vaalit järjestetään loka-marraskuussa. Vaalilautakunta hoitaa edustajistovaalien käytännön järjestelyt ja apuna toimii tietenkin opiskelijakunnan hallitus, työntekijät sekä istuva edustajisto.

Jos sinusta siis tuntuu siltä, että tämä olisi sinun heiniä, niin hae mukaan!

Haku käynnissä 16.2.2020 klo 23.59 asti.

LINKKI HAKULOMAKKEESEEN