Edunvalvonta

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toiminta ei aina näy ulospäin

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKn johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä.  Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKn ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Oona Löytänen

LUC lisätyöryhmä:
Johto- ja sääntelytyöryhmä
Johanna Koivuniemi,
varalla Unna Vuolli

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yleis- ja henkilöstöhallinto
Kaisa Keihäskoski
varalla Oona Löytänen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Taloushallinto
Oona Löytänen
varalla Veera Yrjänheikki

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Infran kehittäminen
Oona Löytänen
varalla Johanna Koivuniemi

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Tutkimus ja TKI-palveluiden kehittäminen
Eveliina Kallunki
varalla Mikko Saviaro

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Eveliina Kallunki
varalla Pieta Pyhtinen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Opiskelija- ja opintohallintopalveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Oona Löytänen
varalla Veera Yrjänheikki

Opetuksen kehittämisen työryhmä
Johanna Koivuniemi
varalla Unna Vuolli

TKI-työryhmä
Dilixiati Bolati
varalla Tuomas Porkka

Tuudo-työryhmä
Oona Löytänen
varalla Tuomas Porkka

Hyvinvoinnin ja ohjauksen työryhmä
Pieta Pyhtinen, Mikko Saviaro (Viivi Alatalo ja Manu Moisanen)

Tutkintolautakunta
Oona Löytänen

DAS Hallitus
Mikko Saviaro

LUC Kehittämisohjelma: Kielikeskus - työryhmä
Veera Yrjänheikki
varalla Oona Löytänen

Sosiopoliksen työryhmä
Johanna Koivuniemi

LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä
Kaisa Keihäskoski

Korkeakoululiikunnan koordinaatioryhmä
Manu Moisanen