Edunvalvonta

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toimintaa kuvastava jäävuorimalli

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKin johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä. Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKin ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

ROTKOn edunvalvonta-prosessi

ROTKO pyrkii hoitamaan edunvalvontaa mahdollisimman järjestelmällisesti. Oheisesta linkistä pääset katsomaan, millaisella prosessilla edunvalvontaa työstetään.

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Topi Kalermo

Lapin AMK tutkintolautakunta
Heidi Blomster,
varalla Julia Nikusaari

Lapin AMK operatiivisen toiminnan työryhmä
Elina Holm,
varalla Sami Kemppainen

Lapin AMK Hyvinvoinnin ja ohjauksen työryhmä
Niina Piispanen, Milla Pietilä,
Liisa Puumalainen, Sami Korhonen

Lapin AMK TKI-työryhmä
Jyri Laitamaa
varalla Kaisa Keihäskoski

Lapin AMK Tuudo-työryhmä
Milla Pietilä,
varalla Katariina Jokimäki

Lapin AMK Showroom- ja tilatyöryhmä
Miika Tarkkanen

VAHTO -hankkeen ohjausryhmä
Elina Holm (ohryn pj)

MoniSoTe -hankkeen ohjausryhmä
Milla Pietilä
varalla Johanna Lantto

DAS Hallitus
Kausi 2020 Katri Vaarala

LUC Opetus- ja oppimispalveluiden johtotiimi
Milla Pietilä

LUC: Opetuksen kehittämisen työryhmä
Veera Yrjänheikki
varalla Jyri Laitamaa

LUC Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelma
Niina Piispanen,
varalla Liisa Puumalainen

LUC Korkeakoululiikunnan koordinaatioryhmä
Milla Pietilä

LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä
Elina Holm

LUC Kehittämisohjelma: Kielikeskus - työryhmä
Unna Vuolli
varalla Veera Yrjänheikki

LUC Kirjastojärjestelmä Alma
Johanna Lantto

LUC Sosiopolis -työryhmä
Johanna Koivuniemi
varalla Katariina Jokimäki

LUC lisätyöryhmä:
Johto- ja sääntelytyöryhmä
Jyri Laitamaa,
varalla Johanna Lantto

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yleis- ja henkilöstöhallinto
Elina Holm
varalla Kaisa Keihäskoski

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Taloushallinto
Elina Holm
varalla Jyri Laitamaa

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Infran kehittäminen
Miika Tarkkanen
varalla Jyri Laitamaa

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Tutkimus ja TKI-palveluiden kehittäminen
Unna Vuolli
varalla Sami Korhonen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Unna Vuolli
varalla Julia Nikusaari

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Opiskelija- ja opintohallintopalveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Sami Korhonen
varalla Liisa Puumalainen

LUC Study+ työryhmä
Julia Nikusaari

LUC Work+ työryhmä
Julia Nikusaari