Kannanotot

Kannanotto
Julkaisuvapaa 19.5.2020 klo 9:00
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn huoli opiskelijoiden jaksamisesta
korostuu poikkeusolojen aikana

ROTKOn ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47% AMK-opiskelijoista
on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi, tai erittäin paljon
huonommaksi. Motivaation lasku on myös huomattava ja se korostui erityisesti opintojen
alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä
opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti
poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja
hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.

”Yli puolet (51,2%) vastaajista kertoi etäopiskelun aiheuttaneen enemmän stressiä
lähiopetukseen verrattuna. Melkein joka kolmas (29,3%) vastanneista kertoi sosiaalisten
suhteiden olevan suurimmaksi osaksi tai täysin tauolla.”

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa
huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja
opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja
saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien
on varmistettava että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

”Olemme huolissamme opiskelijoista, joille tilanteesta on aiheutunut opintoja haittaavaa
ylimääräistä stressiä. Stressi ja vähentyneet sosiaaliset suhteet luovat erityisen tarpeen
monipuolisille ja helposti tavoitettaville tukipalveluille. Niiden järjestämiseksi tulee taata
yhteiskunnan toimesta riittävät resurssit. Tulee myös huolehtia siitä, että yllättäen tulleen
pakollisen digiloikan kokemuksia hyödynnetään etäopetuksen ja jatkuvan oppimisen
menetelmien kehittämisessä”, toteavat ROTKOn hallituksen puheenjohtaja Jyri Laitamaa
sekä edustajiston varapuheenjohtaja Sami Kemppainen.

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle
opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää.
Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta
ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden
hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

Lisätietoja:
Jyri Laitamaa
ROTKO:n Hallituksen puheenjohtaja