ROTKOn edustajistovaalit 2022

VAALIKUULUTUS

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO järjestää edustajistovaalit 9.11.2022. 

Edustajistovaalia toimitettaessa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjä sekä edustajiston hyväksymää vaaliohjesääntöä ja asiaa käsitteleviä pykäliä Suomen laista. Edustajistoon valitaan 9-15 henkilöä.

Edustajistovaalissa ehdolle voivat asettua ja äänioikeuttaan käyttää opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneet opiskelijat*.

Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.

Vaali toteutetaan listavaalina. Ehdokkaaksi voi asettautua osana vaalilistaa tai sitoutumattomana. 

Ennakkoäänestys toteutetaan sähköisesti. Saat siitä lisää tietoa koulun sähköpostiosoitteeseen ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Varsinaisena vaalipäivänä äänestys toteutetaan myös sähköisesti. 

 

EDUSTAJISTOVAALIN AIKATAULU

Varsinainen vaalipäivä: 9.11.2022

Ennakkoäänestys aikavälillä: 26.10.2022.-8.11.2022

Ehdokasasettelu aikavälillä: 5.9.- 12.10.2022

Vaaliasiakirjat toimitetaan sähköisenä ennen ehdokasasettelun päättymistä 12.10.2022 kello 12.00 mennessä. Ehdokasasettelulomakkeet tulevat näkyville ROTKOn internetsivuille 5.9.2022 klo. 12.00. 

Vaaliluettelo tullaan julkaisemaan vähintään opiskelijakunnan internet-sivuilla viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalien ennakkoäänestystä. Opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen voi kirjallisesti valittaa vaalilautakunnalle ennen valitusajan umpeutumista opiskelijakunnan säännöissä määrätyllä tavalla opiskelijakunnan edustajistolle koskien vaaliluetteloa. Valitusaika on 14 päivää. Voimassa olevat opiskelijakunnan säännöt ja vaaliohjesäännöt sekä muut tarpeelliset vaalimateriaalit löytyvät opiskelijakunnan internet-sivuilta.

*) Opiskelija on maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että opiskelijalla on opiskelijakunnan myöntämä opiskelijakortti, jossa on voimassa oleva lukuvuositarra.

VAALILISTAN PERUSTAMINEN

PERUSTA VAALILISTA TÄSTÄ. Tällä lomakkeella voit perustaa vaalilistan Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleihin.

ROTKO tekee vaalilistalle ROTKOn nettisivulle oman lomakkeen, jonka kautta listalle voi asettautua ehdolle. Ehdolle asettautujasta tulee tieto myös vaalilistan asiamiehelle. Asiamiehen on ilmoitettava ehdokkalle ja ROTKOlle mahdollisimman pian ehdokkaan hyväksymisestä vaalilistalle. Mikäli poikkeavaa ilmoitusta ei tule, ehdokas hyväksytään vaalilistalle mikäli ehdokas on hakukelpoinen ja listalla on tilaa.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn vaaliohjesääntö määrää vaalilistasta seuraavaa:

8§ EHDOLLE ASETTAUTUMINEN

Vaaliliitto:

Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi

Vaaliliittoon voi kuulua korkeintaan niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia (15).

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon kerralla.

Vaaliliitossa on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Myös asiamies voi olla ehdolla.

Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta. Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton ja asiamiehen nimi.

Vaaliliiton perustamisasiakirja ja siinä olevat tiedot ovat julkisia heti kun se on keskusvaalilautakunnan vahvistaman menettelyn mukaisesti jätetty.

Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton.

Vaalilautakunta voi vaatia vaaliliittoa vaihtamaan nimensä ja mikäli vaaliliitto ei ehdota kehotuksesta huolimatta uutta nimeä vaalilautakunta voi nimetä vaaliliiton asianmukaisesti.

Vaaliliiton asiamies toimittaa kootusti kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden ehdolleasettamisasiakirjat täydellisinä määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnan vahvistaman menettelyn mukaisesti. (Menettely vuonna 2022 on sähköinen ilmoittautuminen.)

ASETTAUDU EHDOLLE

Tästä alta löydät edustajistovaaleissa toimivat listat ja niiden esittelyt. Määrä päivittyy ehdokasasettelun ajan sitä mukaa kun listoja perustetaan. Voit myös halutessasi asettautua ehdolle sitoutumattomana ehdokkaana.

Huom! Mikäli haluat perustaa oman listan, katso miten se onnistuu ylempää tätä sivua kohdasta "vaalilistan perustaminen"

SITOUTUMATON

Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa sitoutumattomaksi ehdokkaaksi:
https://link.webropolsurveys.com/
S/CAE5E705819DF07F

PUNAINEN ROTTA ROVIOLLA

Rovaniemen insinööriopiskelijat RovIO ry ja Rovaniemen Tradenomiopiskelijat ROTTA ry:n sekä Kemin insinööriopiskelijat KeIO ry:n yhteinen vaalilista
Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa listan ehdokkaaksi: https://link.webropolsurveys.com/S/8CBFE75D4FBC1F89

Vaalilistan asiamiehen nimi:
Ulla-Maija Karjalainen

ulla-maija.karjalainen[at]edu.lapinamk.fi

RETELI

Rovaniemen restonomi-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden yhteinen vaalilista.

Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa listan ehdokkaaksi: https://link.webropolsurveys.com/S/635BF059D0897A9F

Vaalilistan asiamiehen nimi:
Niko Korhonen
niko.korhonen[at]retrory.org

KESKEISET

Keskustahenkisten Lapin AMKin opiskelijoiden vaalilista.

Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa listan ehdokkaaksi: https://link.webropolsurveys.com/S/F72EC8705B3A35A7

Vaalilistan asiamiehen nimi:
Kimmo Tuhkala
ktuhkala[at]edu.lapinamk.fi

KULTTI

Tornion Tradenomien ja Kuvataiteen opiskelijoiden yhteinen vaalilista.

Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa listan ehdokkaaksi: https://link.webropolsurveys.com/S/3BB45318B39D0F96

Vaalilistan asiamiehen nimi:
Joonas Pauna
joonas.pauna[at]edu.lapinamk.fi

LUOVAT

Luonnonvara-alan opiskelijoiden yhteislista.


Tällä lomakkeella voit asettautua edustajistovaaleissa listan ehdokkaaksi: https://link.webropolsurveys.com/S/7137E030804D01D8

Vaalilistan asiamiehen nimi:
Josefi Tiirola
jotiirol[at]edu.lapinamk.fi