Hae mukaan toimintaan!

Onko sinulla halu lähteä mukaan opiskelijatoimintaan? Haut alta löytyviin toimiin ovat auki nyt, joten nyt on aika päättää, olisitko juuri sinä se oikea henkilö mukaan remmiin. Alta löytyvästä linkistä pääset hakulomakkeelle, josta voit hakeutua yhteen tai useampaan toimeen.

Valinnat tehdään ROTKOn edustajiston järjestäytymiskokouksessa 27.11.2020 klo 12.00 alkaen. Kokous järjestetään etänä myöhemmin ilmoitetun yhteyden välityksellä. Kaikki hakijat ovat tervetulleita kokoukseen, paikalletulleilla on mahdollisuus perustella edustajistolle, miksi juuri hänet tulisi valita.

ROTKOn hallituksen toimenkuva

HAKU ON AUKI NYT!

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin, joka toimeenpanee edustajiston päätökset ja edistää opiskelijoiden edunvalvontaa. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joiden hoitamisen lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa korkeakoulukentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Hallituksen jäsenen tulee olla opiskelijakunnan varsinainen jäsen, joten huolehdithan ennen hakemuksen jättämistä siitä, että sinulla on voimassa oleva ROTKOn opiskelijakortti.

Lisätietoja hallitustoiminnasta voit kysyä vaikka suoraan istuvalta hallitukselta.

Nykyiset toimijat vastuualueineen löydät TÄÄLTÄ, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]lapinrotko.fi

Voit myös kysyä toiminnasta ROTKOn yhteystietolomakkeen kautta:
https://lapinrotko.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/

ROTKOn vaalilautakunta

HAKU ON AUKI NYT!

Opiskelijakunta ROTKO hakee opiskelijoita keskusvaalilautakuntaan toimikaudelle 2021! Alla ote opiskelijakunnan vaaliohjesäännöistä, josta käy ilmi keskusvaalilautakunnan tehtävät:

"Keskusvaalilautakunta (myöhemmin vaalilautakunta) toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.

Edustajisto nimeää vaalilautakuntaan neljästä (4) kuuteen (6) henkilöä. Lisäksi edustajisto voi nimetä vaalilautakuntaan kaksi (2) varajäsentä, mikäli vaalilautakuntaan valituista henkilöistä estyy kesken vaalilautakuntakauden toimimaan tehtävässä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai vaalilautakunnan itse nimeämä henkilö.

Vaalilautakunnan tehtävänä on:

1. Järjestää edustajistovaali
2.Järjestäämahdolliset opiskelijakunnan jäsenäänestykset
3. Päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista
4. Todeta vaalien ehdokkaat sekä julkistaa vaalein valitut henkilöt

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi asettua ehdolle vaaleissa."

Suurin ponnistus vaalilautakunnalle kohdistuu syksylle parin kuukauden ajalle, kun opiskelijakunnan edustajistovaalit pyörähtävät käyntiin. Vaalit järjestetään loka-marraskuussa. Vaalilautakunta hoitaa edustajistovaalien käytännön järjestelyt ja apuna toimii tietenkin opiskelijakunnan hallitus, työntekijät sekä istuva edustajisto.

Lisätietoja toiminnasta voi kysyä sähköpostitse rotko@lapinamk.fi tai ROTKOn yhteystietolomakkeen kautta:
https://lapinrotko.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/

YTHS valtuusto

HAKU ON NYT AUKI!

YTHS:n valtuuskuntaan haetaan yhtä opiskelijaedustajaa kaudelle 2021- 2022. YTHS:n valtuuskuntaan kuuluu jäseniä eri organisaatioista. Edustettuina ovat muun muassa opiskelijakunnat, ylioppilaskunnat, Kela, OKM, THL, Suomen Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kahden kalenterivuoden mittainen. Valtuuskuntaan valitulta opiskelijalta odotetaan aktiivista yhteydenpitoa opiskelijakunta ROTKOn kanssa.

YTHS:n valtuuskunta - mitä opiskelijat siellä tekevät: https://docs.google.com/document/d/1BnpqEiU8RT6inqvtYvEUvIXEOcT5A_NDkjOaHCQYHms/edit

Lue lisää YTHS:stä: https://www.yths.fi/yths/yths-2021/

Domus Arctica-säätiö sr

HAKU ON NYT AUKI!

ROTKO hakee Rovaniemen jäsenistöstään edustajaa nimitettäväksi opiskelija-asuntosäätiö Domus Arctican hallitukseen toimikaudeksi 2021 DASin sääntöjen mukaisesti.

Domus Arctica -säätiön sr sääntöjen (vahvistettu 1.12.2015), 8 §:n mukaan hallituksen kokoonpano määräytyy seuraavasti:

“Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä.

Hallitukseen nimeää Rovaniemen kaupunginhallitus puheenjohtajan ja kaksi jäsentä, Lapin yliopisto yhden jäsenen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta yhden jäsenen, Lapin ammattikorkeakoulu yhden jäsenen ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO sen Rovaniemellä opiskelevista yhden jäsenen. Säätiön omistamien vuokratalojen asukkaat valitsevat keskuudestaan asukkaiden kokouksissa pidettävillä vaaleilla kolme asukasjäsentä säätiön hallitukseen. Jäsenvalinnoista tulee ilmoittaa toimivaltaiselle hallitukselle joulukuun 10. päivään mennessä.

Hallituksen jäsenistä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun nimeämien edustajien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta kerrallaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn edustajien sekä asukasjäsenien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.”

ROTKOn edustajisto valitsee edustajan järjestäytymiskokouksessaan 27.11.2020. Edustajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tutustu DASiin: https://www.das.fi/fi/DAS