Image

Julia SAMOKiin 2023

Olen Julia Nikusaari ja haen SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Olen toiminut opiskelijakuntakentällä neljä vuotta, joista viimeiset kaksi olen kulkenut määrätietoisesti kohti SAMOKin puheen-johtajuutta kehittämällä substanssi-osaamistani, paineensietokykyäni ja johtajuustaitojani.

Olen vahva hallinto- sekä henkilöstöosaaja, ja näitä taitoja hyödyntäen olen johtanut merkittävää organisaatiomuutosta opis-kelijakunnassamme. Olemme kaksin-kertaistaneet sekä henkilöstömme määrän että liikevaihtomme erittäin haastavissa olosuhteissa. Lisäksi olemme tiivistäneet ja syventäneet opiskelijakunnan yhteistyötä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

Minulla on valmiutta ja kokemusta johtaa hallitusta, joka sijoittuu ympäri Suomen ja pystyn pitämään langat käsissäni pitkienkin välimatkojen päästä. Opiskelijakunnassa muutos on arkipäivää ja siihen tulee suhtautua vastaanottavaisesti tuulimyllyjä vastaan taistelemisen sijaan.

Ensi vuonna on edessä tärkeät vaalit ja tehtävää on myös opiskelijakuntakentän sisällä. Haluan olla johtamassa SAMOKia, joka on opiskelijakuntien saavutettavissa ja aidosti opiskelijoiden puolella. Olen valmis käärimään hihat läpinäkyvyyden lisää-miseksi ja yksi tärkeimmistä arvoistani onkin SAMOKin strategiassakin painotettu avoimuus. Avoimuuden sekä läpi-näkyvyyden eteen meillä onkin vielä paljon töitä tehtävänä.

Haluan kirkastaa SAMOKin tarkoitusta Suomen opiskelijakunnille ja olla edun-valvoja, joka uskaltaa tarvittaessa nostaa kissan pöydälle eikä pelkää puhua vaikeistakaan asioista.

SAMOK on olemassa opiskelijoita varten, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus saada äänemme kuuluviin. Olen valintasi SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2023, kun haluat varmistaa, että näin myös tapahtuu.

Julia Nikusaari
Puheenjohtaja
Lapin AMK opiskelijakunta ROTKO

Image
Image