Image

AJANKOHTAISTA

Viikoittainen infopaketti

Aiheita / Topics

ROTKON OMAT TIEDOTTEET | ROTKOS OWN INFO

TUUTORHAKU ON NYT KÄYNNISSÄ!

Tuutorina oleminen on palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tuutorina voit saada uusia ystäviä, verkostoidut ja pääset osaksi tuutoryhteisöä.

Tuutori...

 • Toimii uusien opiskelijoiden tukena ja ohjaajana
 • Tukee ja ohjaa kampusyhteisöä sekä verkko-opiskelijoita tarvittaessa
 • Järjestää toimintaa ja aktiviteetteja verkossa/kampuksella
 • Luo yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä
 • Tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa
 • Tutustuttaa opiskelijoita ammattikorkeakoulun käytäntöihin, paikkakuntaan sekä opiskelijaelämään

Voit lähteä mukaan monenlaiseen edustus-, ohjaus- ja tukitehtäviin Lapin Ammattikorkeakoulussa. Tehtävät poikkeavat joskus hyvinkin paljon toisistaan ja vaativat tekijältään erilaisia vahvuuksia, joten ne on jaettu neljään eri sektoriin. Lue tarkemmin vaihtoehdoista klikkaamalla:

1. Kampustuutorointi 
2. Verkkotuutorointi
3. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi 
4. Opiskelijalähettilästyö (ent. markkinointituutorointi) 

Jokaiseen tehtävään järjestetään oma koulutus ja koulutuksen toteuttamisesta vastaa toiminnasta vastaavat henkilöt. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat voivat toimia virallisesti tuutorina.

Mikäli opiskelet täysin verkko-opinnoissa tai olet monimuoto opiskelija, on luontainen valinta verkkotuutorointi. Mikäli sinulla on kuitenkin mahdollisuus käydä viikoittain myös kampuksella, kannattaa harkita myös kampustuutoroiksi, kv tuutoriksi tai opiskelijalähettilääksi kouluttautumista.

Haku on käynnissä 27.1.2023 asti.

Lue lisää tuutorhausta:
https://lapinrotko.fi/tuutorointi/hae-tuutoriksi/
Hae tuutoriksi:
https://link.webropolsurveys.com/s/rotkotutor23

APPLY TO BECOME A TUTOR!

Being a Tutor is rewarding. It requires for you to have skills in teamworking, self-direction and time management. As a Tutor you will find new friends, you’ll network around UAS and University and dive into tutoring community.

Tutor…

 • Works as a new students’ guide and support
 • Guides and directs student community on campus and online
 • Organizes activities for students (live and online)
 • Creates feeling of community and positive atmosphere
 • Works in cooperation with Lapland UAS staff and teachers
 • Familiarizes campus town, campus and student culture amongst new students

As a tutor you will be able to take part in multiple different themes in representation, guidance and counseling. Tasks may vary greatly and will require for the person to have different skills. Hence the themes have been divided in four different sections. Click from the links below and get to know the different options.

 1. Campus Tutoring →
 2. Online Tutoring →
 3. Exchange Tutoring / International Tutoring →
 4. Marketing Tutoring (Student emissary) →

Each of the tutoring themes will have their own training period. Only those who have successfully completed the course will be able to act as an official tutor of Lapland UAS

If your studies are over the internet full time it’s most natural to choose Online Tutoring. However if you are interested about Campus Tutoring and have a possibility to visit local campus couple of times a week there is nothing that prevents you from attending Campus Tutoring.

The application period ends on 27th of January 2023.

Read more about the tutor application:
https://lapinrotko.fi/en/tutoring/become-a-tutor/
Apply to become a tutor:
https://link.webropolsurveys.com/s/rotkotutor23

KIINNOSTAAKO AKTIVITEETIT/KERHOTOIMINTA?

Nyt voit järjestää oman kerhosi tai aktiviteetin ROTKOn tukemana 🤩 Osana LUC-hanketta ROTKO voi myöntää rahallista tukea tai ohjausta aktiviteettien järjestämiseen. Voit käyttää vapaasti omia mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja osaamistasi valitessasi teemaa aktiviteeteille.

Mikäli mielenkiinto heräsi, täytä hakemuslomake:
https://forms.gle/zJ2ej98PDuk6RcGb7
tai ole yhteydessä: heidi.tormanen[at]lapinrotko.fi

Lisätietoja: https://lapinrotko.fi/toiminta/kerhotoiminta/

ARE YOU INTERESTED IN ACTIVITIES/CLUB ACTIVITIES?


Now you can organize your own club or activity supported by ROTKO 🤩 As part of the LUC project, ROTKO can grant financial support or guidance for organizing activities. You can freely use your own interests, strengths and skills when choosing a theme for the activities.

If you are interested, fill out the application form:
https://forms.gle/zJ2ej98PDuk6RcGb7
or contact: [email protected]

More information: https://lapinrotko.fi/en/activities/rotko-clubs/

EHDOTA TAPAHTUMAIDEA!

Millaisesta tapahtumasta sinä nauttisit yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa? Ideoi tapahtuma opiskelijakunnan toteutettavaksi. Toteuttamiskelpoiset ideat toteutetaan kevätlukukauden 2023 aikana. Halutessasi voit myös osallistua tapahtuman tekemiseen.
Linkki idealomakkeelle: https://forms.gle/VrjcGN4Q4YDEPyrb7

Jäikö sinulla jotain kysyttävää? Voit olla tarvittaessa yhteydessä hankesuunnittelija Heidi Törmäseen:
heidi.tormanen[at]lapinrotko.fi

SUGGEST AN IDEA FOR AN EVENT!

What kind of event would you enjoy together with other students? Suggest an event idea for the student union. We will select suitable ideas and organize the events on spring semester 2023. If you want, you can also participate in making the event.
The link to suggesting your ideas: https://forms.gle/VrjcGN4Q4YDEPyrb7

Any questions? You can contact project planner Heidi Törmänen at heidi.tormanen[at]lapinrotko.fi for more information.

KELA | YTHS | FSHS

HEI OPISKELIJA, MUISTATHAN MAKSAA KORKEAKOULUOPISKELIJAN TERVEYDENHOITOMAKSUN VIIMEISTÄÄN 31.1.2023 

Terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi. 🧑‍🎓

🔸 Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

🔸 Terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa vuonna 2023.

🔸 Maksetaan sekä kevät- että syyslukukaudelta.

📆 Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1.2023, jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

🔸 Jos et voi käyttää Kelan asiointipalvelua esimerkiksi siksi, ettei sinulla ole suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia, maksa maksu Kelalle tilisiirtona.

Lue lisää: kela.fi/thmaksu 

HEY STUDENT, REMEMBER TO PAY THE STUDENT HEALTHCARE FEE TO KELA BEFORE 31.1.2023

The student healthcare fee must be paid by all students who are completing a degree at a Finnish institution of higher education and have registered as attending for the term. 🧑‍🎓

🔸 No bill will be sent on the healthcare fee, and thus you have to pay the fee on your own initiative.

🔸 In 2023, the healthcare fee will be EUR 36.80 per term.

🔸 The fee must be paid once per term (spring and autumn).

📆 For the spring term, the due date of payment for the healthcare fee is 31 January 2023, provided you have registered as attending by then.

🔸 If you cannot use Kela's e-service for instance because you do not have Finnish online banking credentials, please pay the fee to Kela as a bank transfer.

Read more: kela.fi/healthcarefee

MUUT TIEDOTTEET | OTHER INFO

Nyyti ry:n webinaarit:

Webinaari Mistä voimia opiskeluarkeen?
Tiistaina 21.2.2023 klo 17.00-18.30 järjestettävässä opiskelijoille suunnatussa webinaarissa puhutaan jaksamista tukevista konkreettisista keinoista, kuten arjen stressipuskureista, ajatusten merkityksestä jaksamiselle sekä itsemyötätunnosta.
Webinaari on avoin kaikille opiskelijoille eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Lisää tietoa webinaarista ja osallistumislinkki löytyy verkkosivuiltamme

Webinaari Itsekritiikki ja myötätunto opinnoissa
Save the date: Webinaari opiskelijoille aiheesta itsekritiikki ja myötätunto opinnoissa tulossa tiistaina 21.3.2023 klo 17.00 – 18.30.

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET ROVANIEMELLÄ HELMI-MAALISKUU 2023:

maanantaina 6.2.2023 klo 11.30-16
maanantaina 6.3.2023 klo.11.30-16
maanantaina 3.4.2023 klo. 11.30-16

Hotelli Santa Claus, Koskikatu 14, alakerran kokoustilat

Tule mukaan ESN Laplandin ystävätoimintaan!

Ystävätoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa Lapin korkeakouluihin tulleet vaihto-opiskelijat pääsevät tutustumaan paikallisiin ja heidän kulttuuriinsa. Paikallisille osallistujille tämä on oiva mahdollisuus päästä oppimaan englantia tai muita kieliä sekä tutustumaan vaihto-opiskelijan kulttuuriin. Käytännössä toiminta tapahtuu niin että jokaiselle paikalliselle osallistujalle jaetaan oma vaihto-opiskelija ystävä ja saatte hänen kanssaan tavata milloin ja missä haluatte. Meillä on myös muutamia yhteisiä tapahtumia joihin kannustamme osallistumaan. Mukaan voi lähteä matalalla kynnyksellä sillä toiminta on rentoa ja joustavaa. Ilmoittautumislomakkeen löydät:
https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Kansainvalisty-Lapin-yliopistossa/Kotikansainvalisty/Ystavatoiminta

Join ESN Laplands friend program!

The friend program is a great chance for exchange students that have arrived in Lapland University or UAS to get to know locals and finnish culture. Exchange students can also teach local participants about their own language and culture. In practice the program works as follows: exchange students will be given a local friend that they can meet whenever and wherever they decide. We also have collective events that we encourage the participants to attend. The program is fun, relaxed and flexible so don’t hesitate to join if you’re interested! You can find the sign up form on:
https://www.ulapland.fi/EN/Studies/Go-International-at-University-of-Lapland/Go-international---at-home/Friend-programme

Avustajaksi Ympäristöseminaariin

Haluisitko avustajaksi Pidä Lappi Siistinä ry:n Ympäristöseminaariin 9.-10.2.2023? Seminaariin haetaan vapaaehtoisia avustajia mm. seuraaviin tehtäviin: seminaarivieraiden vastaanottaminen,  puheiden aikataulun seuraaminen sekä puhujien ja vieraiden ohjeistus. Tehtävä soveltuu erinomaisesti opiskelijalle. Avustajana pääset seuraamaan seminaariohjelmaa maksutta.

Seminaaripäivät 9.2. klo 9-16 ja 10.2. klo 9-12

Lisätietoja seminaarista: pidalappisiistina.tapahtumiin.fi ja
https://pidalappisiistina.fi/toiminta/ymparistoseminaari/

Yhteydenotot: posti[at]pidalappisiistina.fi

Miltä kuulostaa työharjoittelu, jossa pääset kehittämään taitojasi monipuolisesti?

E-urheilusta lappilainen tiekartta -hankkeella on tähän ratkaisu!

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaiherikkaan työharjoittelupaikan Santasport Lapin Urheiluopistolla. Santasport Lapin Urheiluopisto on koulutus- ja vapaa-ajan keskus, joka tarjoaa modernit puitteet niin perhelomille, harrastuksille kuin kansainvälisen tason urheilutapahtumillekin.

Työharjoittelussa pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan Midnight Sun Games -tapahtuman yhdessä projektiasiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma järjestetään jo neljättä kertaa ja tulevana kesänä siitä tulee vielä suurempi kuin aiemmin. Tapahtuman ajankohta on 14.-16.7.2023.

Midnight Sun Games on luonteeltaan kolmipäiväinen tapahtuma eli se alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Työharjoittelussa pääsee mukaan suunnittelemaan tapahtumaa, joka pitää sisällään CS:GO -turnauksen, lanit sekä toiminta-alueen, lisäksi tapahtumassa on mukana frisbeegolfkilpailut sekä FPV Drone racing -Suomicup kisat. Suunnittelun aikana työharjoittelija pääsee kohtaamaan yhteistyökumppaneita, hankkimaan sponsoreita, toimimaan some vastaavana sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan monivaiheista tapahtumaa.

Toivomme työharjoittelijalta aloitekykyä, itsenäisen työskentelyn taitoa, tiimitaitoa sekä sosiaalisen median hallintaa. Työharjoittelu sopii opiskelijalle, joka haluaa kokemusta tapahtuman suunnittelusta, markkinoinnista ja järjestämisestä. Työharjoittelu sopii 1-2 opiskelijalle.

Oletko juuri sinä kiinnostunut lähtemään projektiin mukaan?

Lisätietoja työharjoittelusta:

Miikka Lehto
projektiasiantuntija
elektroninen urheilu
Mob. +358 (0)50 408 8252
[email protected]
Santasport Lapin Urheiluopisto

Niko Pimiä

projektiasiantuntija
elektroninen urheilu
Mob. +358 (0)50 466 6092
[email protected]
Santasport Lapin Urheiluopisto

What does an internship sound like, where you get to develop different skills in many ways?

Road map for E-sports of Lapland has a solution for this. We offer an interesting and rich internship at Santasport Lapland Sports College. The internship can be done alone or with a friend (if your field of study accepts pair work).

During the internship, you will be able to plan and implement the Midnight Sun Games event together with the project experts. The event is being held for the fourth time already and next summer it will be even bigger than before. The date of the event is July 14-16, 2023.

The event is three-day in nature, meaning it starts on Friday and ends on Sunday. In the internship, you will participate in planning an event that includes a CS:GO tournament, LAN and an activity area, in addition, the event includes disc golf competitions and FPV Drone racing - Suomi Cup competitions. During planning, the intern will be able to meet partners, acquire sponsors, manage social media, and plan and implement a multi-stage event.

Would you be interested in joining the project?

More information about the internship:

Miikka Lehto
projektiasiantuntija
elektroninen urheilu
Mob. +358 (0)50 408 8252
[email protected]
Santasport Lapin Urheiluopisto

Niko Pimiä
projektiasiantuntija
elektroninen urheilu
Mob. +358 (0)50 466 6092
[email protected]
Santasport Lapin Urheiluopisto

TAPAHTUMAT | EVENTS

artnwine mainoskuva

ROTKO järjestää keväällä 2023 Rovaniemellä korkeakouluopiskelijoille viini- ja taideiltoja. Osallistuaksesi sinun ei tarvitse tietää tai osata etukäteen mitään, iltojen aiheet laaditaan siten, että ne sopivat kaiken tasoisille taiteilijoille. Et myöskään tarvitse mitään materiaaleja, ne tulevat talon puolesta. Pukeutumisessa kannattaa toki huomioida, ettei ihan parhaimpia leninkejä ylleen laita, sillä sotkeutumisen vaara on olemassa. 

Illat järjestetään ROTKOn Rovaniemen toimistolla 14.2., 22.3, 27.4 ja 24.5. Pajat alkavat klo 16 ja loppuvat noin klo 20. Jokaisessa illassa on eri teema ja kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Imottautumislinkki löytyy instan biosta. Voit ilmoittautua lomakkeella joko yhteen tai useampaan iltaan. Mikäli sinulle tulee este, ilmoitathan siitä viipymättä osoitteeseen toiminnanjohtaja[at]lapinrotko.fi. 

Iltoihin mahtuu 12 osallistujaa/ilta ja paikat täytetään ilmottautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittaudu mukaan: https://forms.gle/7HNwDdaZaaDpPDrx7

Koska tapahtumat ovat tarkoitettu ainoastaan Lapin korkeakouluopiskelijoille, varauduthan todistamaan opiskelijastatuksesi  esim. opiskelijakortilla.

ROTKO  organizes win and art -evenings for students in spring 2023 in Rovaniemi. To participate, you don't need to know or know anything in advance, the topics of the evenings are prepared in such a way that they are suitable for artists of all levels. You also don't need any materials, they come from the house. When dressing, it is worth noting that you don't wear the best shirts, because there is a risk of getting tangled.

The evenings are organized at ROTKO's Rovaniemi office on 14 February, 22 March, 27 April and 24 May. The workshops start at 4 pm and end around 8 pm. Each evening has a different theme and different materials and techniques are tried out. 

You can register for one or more evenings using registration form (link in bio). If you encounter an obstacle, please report it immediately to the address [email protected]

The evenings can accommodate 12 participants/evening and places are filled in order of registration.
Join the evenings: https://forms.gle/7HNwDdaZaaDpPDrx7

Since the events are intended only for Lapland UAS and Lapland UNI students, please be prepared to prove your student status with e.g. a student card.

Maanpuolustussitsit: Kertausharjoitus

Kokoonnumme lauantaina 11.2.2023 klo. 18:00 yliopiston ainejärjestötiloihin Lapin opiskelevien reserviläisten (LORU) perinteikkäille maanpuolustussitseille, tällä kertaa kertausharjoituksen merkeissä (ei kerrytä KH-VRK).

Jäsenille tapahtuma on omakustannehintaan vain 8 euroa, ja ei-jäsenetkin pääsevät mukaan 12 eurolla. Tarjolla on juotavaa oman valinnan mukaan, teemaan sopivaa purtavaa (hox! LYY:n linjasta poiketen Lorun tapahtumat eivät ole lähtökohtaisesti vegaanisia, joten ilmoita tarvitessasi erikoisruokavalion!) (hox2 kannattaa silti syödä päivällinen ennen sitsaamista), rentoa seuraa sekä Lorun tapahtumiin suunnitellut laulukirjan lisälehdet omine erikoisuuksineen. Pukukoodi on maanpuolustushenkinen.

Ilmoittautuminen mukaan on jo auki! Ilmoittautuminen päättyy 6.2. tai kun tapahtuma on täynnä. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmottaudu asap linkistä: https://forms.gle/CnPVRJRecQFD1718A

Lapin Mittauspäivät 2023

Lapin Mittauspäivät 2023 on maanmittausalan ammattilaistapahtuma, joka kokoaa paikalle alan yrityksiä ja edustajia ympäri Suomen. Tapahtuma on kohtaamispaikka maanmittausalan yrityksille, työelämän sankareille ja ennen kaikkea opiskelijoille.

Opiskelijoille tapahtuma on erinomainen tilaisuus verkostoitua ja tutustua alan yrityksiin.

Tapahtumapaikkana Lapin AMK:n Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11.
Tapahtuma-aika 17.2.2023 klo 10–16.

Seminaariesityksissä ja näytteilleasettajina ovat mukana mm. IOL, Novatron, Geolaser, Nord Survey, Destia ja monia muita alan toimijoita. Seminaari järjestetään Borealis-salissa ja näytteilleasettajat ovat tavattavissa kampuksen aulassa.

Lapin Mittauspäivät 2023 -tapahtumaa ovat toteuttamassa maanmittaustekniikan insinööriopiskelijat yhteistyössä Lapin AMK:n henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapahtuma on maksuton, eikä ilmoittautumista vaadita.
Tervetuloa!

OPPILAITOSPASTOREIDEN TAPAHTUMAT

Haluatko vapaa-ajalle tekemistä ja mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin? Tule mukaan hyvinvointitapahtumiimme!

Tapahtumat ovat ilmaisia, mutta niihin on ilmoittautuminen, jotta pystymme varaamaan riittävästi ruokaa ja kyytejä. Järjestettyä uskonnollista ohjelmaa ei näissä tapahtumissa ole (pl. mahdollinen ruokarukous), mutta halutessasi voimme kertoa sinulle erikseen, millaisessa hengellisessä toiminnassa voisit opiskelijana tai nuorena aikuisena olla mukana (esim. https://bit.ly/omarovaniemi). Ilmoittautuminen tapahtumiin aukeaa viimeistään edellisen tapahtuman jälkeen oppilaitostyön linkkipuun kautta - ja sieltä löydät myös lisätietoa tapahtumiin liittyen: https://linktr.ee/church_roi_campus. Linkkipuussa voit pian myös esittää toiveita tuleviin tapahtumiin liittyen.

Saunailta Norvajärvellä 27.1.
Peli-ilta Katutasolla 24.2.
Retki Korouomaan 11.3.​
Mökkipäivä 22.4.
Kevätpicnic (tai -nyyttärit) 21.5.

CAMPUS PASTORS EVENTS!

Want something to do for your free time and to get to know some new people? Join our wellbeing events! Events are free of charge, but you need to sign up so that we can organize enough food and possible rides. Our wellbeing events do not include religious activities (exl. possibly blessing the food), but if you wish, we can tell you what kind of church activities you could join as a student / young adult (i.e. https://bit.ly/omarovaniemi). Signing up for events (and reading more about them) is possible via our Linktree, and it starts the latest after our previous event: https://linktr.ee/church_roi_campus. Soon you will also be able to send your wishes related to our future events there!

Sauna night in Norvajärvi 27th of January​
Game night @Katutaso 24th of February​
Hiking trip to Korouoma 11th of March​
Mökki day 22th of April​
Spring picnic / Potluck 21st of May​

Haluatko sinä kertoa tapahtumasta, jakaa uutisen tai muistuttaa opiskelijoitamme ROTKOn viikkotiedotteen kautta? Klikkaa ohessa olevaa punaista nappulaa ja ilmoita!
Muista, että uutiskirjeessä uutisen on oltava lyhyt mutta informatiivinen. Pyrithän siis referoimaan tekstisi uutiskirjeeseen sopivaksi. Otathan myös huomioon kansainväliset opiskelijamme ja käännät tekstisi myös englanniksi.

Image

Seuraa meitä somessa / Follow us on social media!

insta-logo
Instagram
tiktok-logo
TikTok
Image