Julkaistu 4.12. klo 12.15

Tiedote julkaistu keskiviikko 7.10.2020 klo 8

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat vetoavat opiskelijoihin koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi

Koronavirustilanne heikentyy Suomessa nopeasti ja tartuntaketjuja on myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Tämä on johtanut etäopetuksen lisäämiseen ja jopa kampusten sulkemisiin eri paikkakunnilla.

Monet tartunnoista ovat peräisin tapahtumista, joihin on vapaa-aikana kokoontunut paljon opiskelijoita. Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat muistuttavat nyt opiskelijoita vastuullisesta käyttäytymisestä.

Tartuntaketjujen takia korkeakoulujen opetus on jouduttu keskeyttämään ja kampukset sulkemaan usealla paikkakunnalla. Viime viikon ja viikonlopun tartuntaketjujen vuoksi on suljettu Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan sekä Novian Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukset.

Jotta koronavirustartuntojen leviäminen saadaan jatkossa estettyä, jokaisella kampuksilla työskentelevällä ja opiskelevalla on iso vastuu oman käyttäytymisensä osalta.

Isompiin tapahtumiin osallistumista tulee nyt välttää. Samoin tulee noudattaa ohjeita turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta.

Nämä ovat ainoat tavat varmistaa, että ammattikorkeakoulut pystyvät tarjoamaan lähiopetusta myös jatkossa. Opetus kampuksilla on osa yhteisöllisyyttä, jota poikkeusaikoina on kaivattu.

Me kaikki voimme omilla toimillamme vähentää riskiä, että kampuksia ei jouduta koronan vuoksi sulkemaan.

Riitta Rissanen

Rehtori                                                                       
Lapin ammattikorkeakoulu

Jyri Laitamaa

Hallituksen puheenjohtaja
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

Jos koronatilanne huolettaa sinua, voit ammattikorkeakoulussamme kääntyä turvallisuuspäällikkö Pekka Iivarin puoleen, p. 040 359 1154


Kannanotto
Julkaisuvapaa 19.5.2020 klo 9:00

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn huoli opiskelijoiden jaksamisesta
korostuu poikkeusolojen aikana

ROTKOn ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47% AMK-opiskelijoista
on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi, tai erittäin paljon
huonommaksi. Motivaation lasku on myös huomattava ja se korostui erityisesti opintojen
alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä
opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti
poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja
hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.

”Yli puolet (51,2%) vastaajista kertoi etäopiskelun aiheuttaneen enemmän stressiä
lähiopetukseen verrattuna. Melkein joka kolmas (29,3%) vastanneista kertoi sosiaalisten
suhteiden olevan suurimmaksi osaksi tai täysin tauolla.”

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa
huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja
opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja
saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien
on varmistettava että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

”Olemme huolissamme opiskelijoista, joille tilanteesta on aiheutunut opintoja haittaavaa
ylimääräistä stressiä. Stressi ja vähentyneet sosiaaliset suhteet luovat erityisen tarpeen
monipuolisille ja helposti tavoitettaville tukipalveluille. Niiden järjestämiseksi tulee taata
yhteiskunnan toimesta riittävät resurssit. Tulee myös huolehtia siitä, että yllättäen tulleen
pakollisen digiloikan kokemuksia hyödynnetään etäopetuksen ja jatkuvan oppimisen
menetelmien kehittämisessä”, toteavat ROTKOn hallituksen puheenjohtaja Jyri Laitamaa
sekä edustajiston varapuheenjohtaja Sami Kemppainen.

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää. Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoidenhyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

Lisätietoja:
Jyri Laitamaa
ROTKOn hallituksen puheenjohtaja