Edustajiston päätöslistat

EDUSTAJISTO 2021

EDUSTAJISTO 2020

 1. Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
 2. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.
 3. Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
 4. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.
 5. Nimettiin opiskelijakunnan keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Tea Määttänen, Sami Kemppainen, Hanna Hautajärvi, Unna Vuolli, Veera Yrjänheikki ja Johanna Lantto.
 6. Päätettiin opiskelijakunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020-2021.
 7. Päätettiin ottaa käyttöön monivuotiset jäsenmaksut.
 8. Vahvistettiin hallituksen päätös ottaa käyttöön niin sanottu vihreä kortti.
 9. Hyväksyttiin Code of Conduct osaksi ROTKOn ohjaavia dokumentteja.
 10. Hyväksyttiin ROTKOn edunvalvontamalli.
 11. Hyväksyttiin kuntalaisaloite opiskelijoiden maksuttoman ehkäisyn puolesta. Vallitsevan tilanteen johdosta jätetään aloite kaupungeille tilanteen normalisoiduttua.
 12. Päätettiin esittää Topi Kalermo Lapin AMKin hallitukseen opiskeljiajäseneksi.
 1. Valittiin Johanna Lantto edustajiston puheenjohtajaksi ja Sami Kemppainen edustajiston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020.
 2. Valittiin Jyri Laitamaa hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020.
 3. Valittiin hallitukseen vuodelle 2020 seuraavat henkilöt: Julia Nikusaari, Sami Korhonen, Miika Tarkkanen, Unna Vuolli, Veera Yrjänheikki, Milla Pietilä, Liisa Puumalainen sekä Katariina Jokimäki.
 4. Todettiin edustajiston kokoonpano hallitushaun jälkeen.
 5. Valittiin Katri Vaarala Domus Arctica säätiön hallitukseen opiskelijaedustajaksi toimikadelle 2020.
 6. Päätettiin valtuuttaa hallitus valitsemaan opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun toimielimiin.
 7. Päätettiin, että edustajisto käy läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion ennen perehdytystä.
 8. Vahvistettiin nimenkirjoitusoikeudet toimikaudelle 2020.
 9. Nimitettiin työryhmä ROTKOn strategian valmisteluun.
 10. Nimitettiin YTHS-työryhmä.

Hallituksen päätöslistat

HALLITUS 2021

 1. Päätettiin järjestää syksyllä Kuksajaiset. Tapahtuma toteutetaan hybridimuotoisena.
 2. Vahvistettiin kerho-ohjesäännöt ja laitetaan ne eteenpäin edustajistolle.
 3. Vahvistettiin tulleet kerhojen perustamisilmoitukset.
 4. Päätettiin järjestää Lapin AMKin avajaiset.
 1. Päätettiin myöntää toiminnanjohtajalle oikeus tehdä sijoitustoimeksiantoja ja hallinnoida sijoituksia Pohjolan Osuuspankissa.
 1. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Peter Räsänen.
 2. Päätettiin hallituksen vastuualueet seuraavasti:
  Julia Nikusaari - koulutuspolitiikka
  Peter Räsänen - sosiaalipolitiikka
  Henna Tiensuu - Yhteisökehittäjä Kemi, sopovastaava, pääpainona YTHS
  Oscar Vehviläinen - Yhteisökehittäjä Tornio, pääpainona liikunta ja hyvinvointi
  Juhani Hernesniemi - Yhteisökehittäjä Rovaniemi
  Susanna Vaarala - Tapahtumavastaava ulkoinen, kestävä kehitys
  Henri Severinkangas - Tapahtuvastaava sisäinen
 3. Jaettiin työryhmät
 4. Jaettiin projektit
 5. Päätettiin päättää nimenkirjoitusoikeudet Laitamaalta ja Yrjänheikiltä
 6. Päätettiin lopettaa tilinkäyttöoikeudet Laitamaalta ja Yrjänheikiltä
 7. Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus Räsäselle.
 8. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet ja päätettiin pankkikorttien myöntämisestä puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
 9. Laadittiin hallituksen kokouskäytännöt
 10. Päätettiin SAMOKin lähtölaukaukseen osallistumisesta ja osallistumiskäytännöistä.

HALLITUS 2020

 1. Päätettiin perua Kuksajaiset Covid-19 -tilanteen vuoksi
 2. Päätettiin järjestää Lapin AMK -avajaiset etätoteutuksena AMKin pyynnöstä.
 3. Linjattiin osallistumisesta vain välttämättömiin edustus- ja koulutustilaisuuksiin fyysisesti. Välttämättömyys arvioidaan tapauskohtaisesti toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan toimesta.
 4. Päätettiin avata ROTKOlle tili monivuotisten jäsenmaksujen jaksotusta varten.
 5. Päätettiin järjestää toistaiseksi voimassaoleva kampanja,  jossa ROTKO kustantaa tapahtuman/aktiviteetin niille luokkaryhmille, joiden jäsenprosentti saavuttaa 1oo.
 6. Päätettiin esittää edustajistolle ensisijaisiksi liittokokousedustajiksi Yrjänheikkiä ja Nikusaarta.
 1. Päätettiin korona-ajan budjetista.
 2. Hyväksyttiin esitys jäsenyyksien poikkeustapauksien käsittelystä.
 3. Päätettiin jälkipäätöksenä hakea STM:ltä rahoitusta EtEne-hankkeelle.
 4. Päätettiin lähteä järjestämään Lapin AMKin avakaiset.
 5. Päätettiin syksyn avajaismessuun osallistumisesta.
 6. Päätettiin Inssi-cooperin sponsoroinnista
 7. Päätettiin valmistuvien ROTKOn toimijoiden stipendeistä.
 8. Päätettiin jälkipäätöksenä järjestää printtikilpailu Lapin AMKin uusien opiskelijoiden tervetuliaiskassia varten.
 1. Hyväksyttiin Code of conduct esitettäväksi edustajistolle hyväksyttäväksi osaksi ROTKOn ohjaavia dokumentteja.
 2. Päätettiin esittää edustajistolle, että ROTKOn jäsenmaksua nostetaan 1.8.2020.
 3. Päätettiin esittää edustajistolle, että ROTKO ottaa käyttöön monivuotiset jäsenmaksut.
 4. Päätettiin esittää edustajistolle, että ROTKO ottaa käyttöön niin sanotun vihreän kortin, joka voidaan myöntää myös niille opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja Kelan ja Matkahuollon palveluihin.
 5. Päätettiin lanseerata Slice-palvelun markkinoinnin yhteydessö kampanja, jossa opiskelijat voivat ostaa lukuvuoden 2020-2021 jäsenyyden jo keväällä nykyiseen jäsenhintaan, sillä edellytyksellä, että edustajisto hyväksyy jäsenmaksun korotuksen.
 6. Päätettiin käsitellä sopimus tilojen käytöstä seuraavassa kokouksessa.
 7. Päätettiin osallistua Posio-päivien sponsorointiin.
 8. Päätettiin laatia esitys Kemin kaupungille yhteistyösopimukseksi.
 9. Päätettiin ottaa yhdessä muiden opiskelijakuntien kanssa käyttöön vaalikone, mikäli mukaan lähtee tarpeeksi opiskelijakuntia.
 10. Nimettiin MoniSoTe-hankkeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Milla Pietilä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Lantto
 11. Todettiin, että LiiKan gaalaan ei pystytä osallistumaan.
 1. Päätettiin tilata Jyri Laitamaalle ja Veera Yrjänheikille pankkikortit.
 2. Päätettiin säilyttää Kaisa Keihäskosken tilinkäyttöoikeus ja oikeus käyttää pankkikorttia.
 3. Päätettiin avata ROTKOlle tili Nordnet-palveluun.
 4. Hyväksyttiin esitys tuutorrahan jaosta.
 5. Päätettiin luoda linjaus somen käytöstä Lähtölaukauksen paluumatkalla.
 6. Päätettiin kuksajaisten päivämääräksi 18.9.2020.
 1. Valittiin Veera Yrjänheikki opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020.
 2. Jaettiin hallituslaisten vastuualueet
 3. Jaettiin työryhmät
 4. Jaettiin projektit
 5. Päätettiin päättää nimenkirjoitusoikeudet Johanna Lantolta ja Unna Vuollilta.
 6. Päätettiin lopettaa tilinkäyttöoikeudet Johanna Lantolta, Unna Vuollilta sekä Kaisa Keihäskoskelta. Säilytetään Keihäskoskella kuitenkin oikeus käyttää pankkikorttia.
 7. Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus hallituksen varapuheenjohtajalle.
 8. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet Jyri Laitamaalle sekä Veera Yrjänheikille.
 9. Laadittiin hallitukselle kokouskäytännöt
 10. Päätettiin, että SAMOKin Lähtölaukausristeilylle lähtee hallitus kokonaisuudessaa, edustajiston puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Lähtölaukaukselle mennään junalla.
 11. Päätettiin toiminnanjohtajan  työsuhdeasioista.
 12. Päätettiin hyväksyä ROTKO alumnien anomus vuoden 2019 määrärahan siirrosta vuodelle 2020 seuraavin ehdoin:
  1. Vähintään yksi alumni osallistuu ROTKOn strategiatyöryhmän työskentelyyn
  2. Alumnit laativat viimeistään kesän evakossa toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle
  3. Alumnit toimittavat vuoden lopussa raportin toiminnastaan hallitukselle
  4. Alumnit toimittavat huhtikuun loppuun mennessä suunnitelman kesäevakon sisällöstä hallitukselle
  5. Alumnit laativat viimeistään kesäevakossa itselleen visuaalisen ilmeen ja alkaa brändäämään toimintaansa mm. sosiaalisen median avulla. Alumnit voivat tarvittaessa toimittaa hallitukselle lisärahoitusanomuksen brändäyksen toteuttamiseen.