Haku Lapin Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi

Haetaan yhtä (1) varsinaista jäsentä Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan. Opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki Lapin ammattikorkeakoulussa läsnä olevat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta ja kykyä opiskelijoiden asioiden ajamiseen vaativassa luottamustehtävässä. Kokouksista on toistaiseksi maksettu kokouspalkkiota.

Opiskelijakunnalla on lakisääteinen tehtävä valita opiskelijoiden edustaja lautakuntaan. Valinta suoritetaan elokuussa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään täyttämään oheinen lomake 31.7.2022 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on pidennetty elokuun puolelle.)

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu lautakunnan tehtäviin:


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tutkintolautakunta

ja

https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Tutkintolautakunnan%20menettelyohje.pdf

Lisätietoa tehtävästä antaa hallituksen nykyinen opiskelijaedustaja Julia Nikusaari.
Hänet tavoittaa: [email protected] tai puhelimitse numerosta 0401528500

⇒ LINKKI HAKULOMAKKEESEEN