Täydennyshaku ROTKOn hallitukseen 2022

Haemme täydennystä ROTKOn hallitukseen!
Olisiko sinusta Rovaniemen yhteisökehittäjäksi?

-Yhteisökehittäjän vastuualueeseen kuuluu vertaisohjaukseen sekä toimipisteensä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät asiat.
-Yhteisökehittäjä seuraa vertaisohjauksen toteutumista toimipisteessään sekä kannustaa ja neuvoo yhdistysten tuutorvastaavia.
-Yhteisökehittäjä tuo esille kerhotoiminnan eri mahdollisuuksia. Hän osallistaa ja kannustaa yhteisön jäseniä mukaan kerhotoimintaan sekä sen toteuttamiseen.
-Yhteisökehittäjä työskentelee proaktiivisesti ja pyrkii tunnistamaan opiskelijayhteisön erilaiset tarpeet ja kehittämiskohteet. Yhteisövastaava pohtii, hakee ratkaisuja sekä vie asioita eteenpäin hyödyntäen olemassa olevia verkostoja.

Yhteisökehittäjä toimii tiiviissä yhteistyössä Kemin ja Tornion yhteisökehittäjien kanssa.
Yhteisökehittäjillä on toimikautensa aikana alueellinen vastuu opiskelijayhteisön ja tuutortoiminnan seurannasta, puuttumisesta ja tarvittaessa tilanneraportoinnista hallitukselle. Kullekin yhteisökehittäjälle on määritelty myös edunvalvonnalliset painopistealueet joiden edunvalvontatyöstä he vastaavat itsenäisesti.

Haettavalle paikalle valitulla henkilöllä tulee olemaan paikka Lapin Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen työryhmässä.

Valinta tehdään ROTKOn edustajiston kevätkokouksessa toukokuun puolessa välin, tarkemmat tiedot kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan ROTKOn nettisivuilla. Kaikki hakijat ovat tervetulleita kokoukseen, paikalle tulleilla on mahdollisuus perustella edustajistolle, miksi juuri hänet tulisi valita.

Huomioitavaa! 20-22.5.2022 Järjestetään ROTKOn hallituksen evakko, johon valitun henkilön olisi hyvä päästä paikalle perehdytyksen sujuvoittamiseksi.

Lisätietoja haettavasta paikasta ja hallituksen toiminnasta tai muista hakuun liittyvistä kysymyksistä voit pyytää hallituksen puheenjohtajalta Julia Nikusaarelta: puheenjohtaja[at]lapinrotko.fi

Linkki hakulomakkeelle: https://forms.gle/gGij2bTJ3bynNboU7