Tuutortoiminta

Opiskelun aloittaminen ammattikorkeakoulussa merkitsee monelle uuteen elämäntilanteeseen siirtymistä, joka voi tarkoittaa muuttoa uudelle paikkakunnalle ystävien ja perheen jäädessä kotipaikkakunnalle, vastuun ottamista omasta elämästä ja opiskelun luonteen muuttumista verrattuna ammattioppilaitokseen tai lukioon.

Tärkein opiskelun alkua helpottava tekijä on kanssakäyminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Toisilta opiskelijoilta saadaan tukea ja tietoa opiskeluun. Opintojen alkuvaiheen opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa ja tukea uuden opiskelijan siirtymistä ja orientoitumista korkeakouluyhteisöön ja uuteen elämäntilanteeseen. Erityisen tärkeää on uusien opiskelijoiden tutustuminen opiskelijatovereihin.

Tuutoroinnin päämääränä on auttaa, tukea ja ohjata uutta opiskelijaa pääsemään kiinni korkeakouluopiskeluun. Tuutoreiden yhdeksi tehtäväksi voi laskea myös opiskelijan ja korkeakoulun henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen vahvistamisen. Tuutori toimii siltana uuden opiskelijan ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan välillä.

Lue lisää opiskelijatuutorin oppaasta.

Tuutoroinnin tarkoituksena on:

 • olla läsnä uusille opiskelijoille
 • auttaa uusia opiskelijoita saamaan uusia ystäviä
 • auttaa uusia opiskelijoita löytämään paikkansa korkeakouluyhteisössä
 • edesauttaa uuden ryhmän ryhmäytymistä
 • luoda positiivista ilmapiiriä
 • jakaa informaatiota
 • tutustuttaa uusi opiskelija ammattikorkeakoulun tapoihin ja opiskelijaelämään
 • osallistaa opiskelijoita erilaisiin tapahtumiin
 • luoda ja kehittää vapaa-ajan toimintaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille
 • olla opiskelijoiden ääni
 • varmistaa tuutoroinnin jatkuvuus

Tuutorit

Oman alasi tuutorit voit tarkistaa Lapin AMKin sivuilta.