Tuutorointi käytännössä

Lapin Ammattikorkeakoulussa voit tehdä tuutorina monenlaisia asioita. Tuutoreiden tehtävät poikkeavat joskus hyvinkin paljon toisistaan ja vaativat tekijältään erilaisia vahvuuksia, joten ne on jaettu neljään eri sektoriin.

  1. Kampustuutorointi
  2. Verkkotuutorointi
  3. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi
  4. Opiskelijalähettilästyö (ent. markkinointituutorointi)

Jokaiseen neljään tuutortehtävään järjestetään oma koulutus ja jokaisen koulutuksen toteuttamisesta vastaa kyseistä toimintaa koordinoivat työntekijät. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat voivat toimia virallisesti tuutorina.

Mikäli opiskelet verkko-opinnoissa tai olet monimuoto opiskelija, verkkotuutorointi voi olla hyvä vaihtoehto sinulle. Myös opiskelijalähettilään tehtävät soveltuvat monimuoto- ja verkko-opiskelijoille. Mikäli sinulla on mahdollisuus käydä kampuksella vähintään kerran viikossa, suosittelemme harkitsemaan myös kampus- tai kv-tuutoriksi kouluttautumista. Kampuksilla pääsääntöisesti opiskeleville lähiopiskelijoille kaikki yllämainitut neljä tuutoroitityönkuvaa soveltuvat hyvin.

Vuoden 2023 tuutoroinnin haku on päättynyt.

Seuraava haku käynnistyy alkuvuonna 2024. Lisätietoja lisätään ROTKOn nettisivuille lähempänä hakua.

LAPIN AMK INTERNATIONAL SERVICES KOULUTTAVAT KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJOIDEN TUUTORIT (kv-tuutorit).

Kv-tuutori on Lapin AMKiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden vertaisohjaaja, joka auttaa käytännön asioissa ja tukee kotiutumisessa uudelle paikkakunnalle. Tuutori tuntee kampuksen toiminta- ja opiskeluympäristön lisäksi kampuskaupungin ja sen tarjoamat palvelut. Kv-tuutori osallistaa vaihto-opiskelijoita Lapin AMKin opiskelijaelämään, välittää tietoa erilaisista tapahtumista sekä perehdyttää oppilaitoksen käytänteisiin.

Lue lisää KV-tuutoroinnista →

International Services of Lapland UAS, Incoming team:

Ms Maria Palokari
[email protected]
Tel. +358(0)44 478 0226
Rovaniemi campus:
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

Ms Sanna Moisanen
[email protected]
Tel. +358 (0)40 544 8458
Kemi campus:
Tietokatu 1, 94600 KEMI

LAPIN AMK MARKKINOINTITIIMI KOULUTTAA MARKKINOINTITUUTORIT ELI OPISKELIJALÄHETTILÄÄT.

Opiskelijalähettiläs tuntee Lapin AMKn oppilaitosmarkkinoinnin tavoitteet ja osaa edustaa Lapin AMKia erilaisissa markkinointitilaisuuksissa ja -tapahtumissa kokemusasiantuntijana.

Oppilaitosmarkkinoinnin tarkoituksena on Lapin AMKin tunnettuuden lisääminen ja uusien opiskelijoiden rekrytointi ammattikorkeakouluun. Opiskelijalähettiläs tekee oppilaitosmarkkinointia paikallisesti tai valtakunnallisesti Lapin AMKin henkilöstöltä saatujen ohjeiden ja toimeksiantojen mukaisesti.

Lue lisää markkinointituutoroinnista →

Lisätietoa/ Yhteyshenkilöt:

Katja Mattila (International marketing)
Suunnittelija / Planning officer
+358 40 576 1625
[email protected]

Jenna Kiviniemi
Suunnittelija/ Planning Officer
+358 40 503 1769
[email protected]

Päivi Kilpimaa
Markkinointisuunnittelija / Planning Officer, Marketing
+358 40 184 2639
[email protected]

OPISKELIJAKUNTA ROTKOn ETENE -HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT KOULUTTAVAT KAMPUSTUUTORIT

Kampustuutori on kampuksella paikan päällä toimiva vertaisohjaaja, joka antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta opiskelijoille sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteettejä paikallisesti yksin tai muiden kampustuutoreiden kanssa.

Alkusyksystä kampustuutorit vastaanottavat uudet opiskelijat kampuksella, esittelevät kampuksen toimitilat ja järjestää ryhmäyttävää toimintaa kampuksen opiskelijoille. Ryhmäyttävää toimintaa järjestetään pääsääntöisesti iltapäivisin ja illalla, mutta syyskuussa ryhmäyttävää toimintaa saatetaan toivoa alasta riippuen myös päiväaikaan.

Kampustuutori toimii vertaisohjaajana kampuksen opiskelijoille sekä tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja edistää yhteisöllisyyttä kampuksella. Kampustuutorit muodostavat yhdessä kampustuutortiimin ja he voivat toimia yhdessä, pienemmissä tiimeissä tai yksin aina tilanteesta riippuen.

Lue lisää kampustuutorinnista →

Lisätietoa/ Yhteyshenkilöt:

Niina Piispanen
EtEne -hanke
Projektipäällikkö | Project Manager
+358 (0) 40 550 4726 | [email protected]

Martti Muraja
EtEne -hanke
Hanketyöntekijä | Project Coordinator
+358 (0) 40 152 0009 | [email protected]

OPISKELIJAKUNTA ROTKOn ETENE -HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT KOULUTTAVAT VERKKOTUUTORIT

Verkkotuutori on verkossa toimiva vertaisohjaaja, joka antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta opiskelijoille. Verkkotuutori opastaa ammattikorkeakoulun ja opiskelun käytänteisiin, toimii vertaisohjaajana kaikille Lapin AMK opiskelijoille sekä tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja edistää yhteisöllisyyttä verkon välityksellä.

Verkkotuutorointi ei pääsääntöisesti ole aikaan sidottua toimintaa vaan sitä toteutetaan tuutorien aikataulujen mukaisesti. Syyskuussa verkkotuutorit esittäytyvät pyydettäessä ja mahdollisuuksiensa mukaan aloittaville verkko- ja monimuotoryhmille. Verkkotuutorit voivat myös järjestää ryhmäyttävää toimintaa verkko-opiskelijoille. Verkkotuutorit muodostavat yhdessä verkko-ohjaustiimin. He voivat työskennellä yksin tai yhdessä tilanteesta riippuen. Verkkotuutoreiden työtä tukee opiskelijakunta ROTKOn Etene -hankkeen työntekijät.

Koulutuksen jälkeen verkkotuutori tuntee Lapin AMKin toiminta- ja opiskeluympäristöt verkossa sekä verkkotuutoroinnissa käytettävät alustat ja sovellukset. Hän oppii tuntemaan myös AMKn hyvinvointipalvelujen tarjoaman verkkopalvelujen ja -toteutusten tarjonnan ja voi osallistua niiden toteuttamiseen vertaisohjaajana ja/tai kokemusasiantuntijana.

Lue lisää verkkotuutoroinnista →

Lisätietoa/ Yhteyshenkilöt:

Niina Piispanen
EtEne -hanke
Projektipäällikkö | Project Manager
+358 (0) 40 550 4726 | [email protected]

Martti Muraja
EtEne -hanke
Hanketyöntekijä | Project Coordinator
+358 (0) 40 152 0009 | [email protected]