Mistä apua?

ROVANIEMI

MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT

Ohjaamo Rovaniemi

"Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!”
Ohjaamo on alle 30 – vuotiaille nuorille suunnattu asiointipaikka. Ohjaamosta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta elämän erilaisiin asioihin. Ohjaamossa voi asioida ajanvarauksella tai ilman ma-pe klo 10-16. Kysyä voi myös CHAT-palvelun kautta. Ohjaamon Ohjausta Opintoihin -hankkeen kautta saa myös koulutusvalmennusta.

Etsivä Nuorisotyö

Etsivästä nuorisotyöstä alle 29 – vuotiaat saavat neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Etsivä auttaa ja tarvittaessa saattelee nuoren oikeiden palveluiden piiriin. Etsivän nuorisotyön järjestää myös ryhmämuotoista toimintaa nuorille.

Nuorisopalvelut

Nuorispalvelut järjestää alle 29 – vuotiaille erilaista harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

Tyttöjen Talo Rovaniemi

Tyttöjen Talo järjestää alle 29 – vuotiaille tytöille erilaista vapaa-ajan toimintaa. Tyttöjen Talolta saa myös seksuaalineuvontaa.

TERVEYDENHUOLTO

YTHS

Opiskelijoiden terveysasiat hoituvat ensisijaisesti YTHS:n kautta.

MiePä -triage / Mielitiimi

MiePä-triageen eli psykiatriseen päivystykseen sekä hoidontarpeen arviointi -, neuvonta - ja ajanvarauspuhelimeen 040 715 8400 voi soittaa vuorokauden ympäri.

Lapin nuorisoasema Romppu

Romppu palvelee alle 25 – vuotiaita nuoria, heidän läheisiään sekä verkostoja päihteisiin ja päihteidenkäyttöön sekä muihin riippuvuuksiin liittyvissä asioissa.

Päivystys

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus vaatii välitöntä hoidon arviointia ja hoitoa, ja joiden hoitoa ei voida siirtää ilman merkittävää terveydellistä haittaa myöhemmäksi. Päivystykseen ohjataan myös mielenterveysasioissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaa arkipäivää/omalääkärin vastaanottoa (itsetuhoisuus, psykoottiset oireet).

OPISKELUN, ARJEN JA ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN

Kuraattoripalvelut

Tukea elämäntilanteen, arjen toimivuuden, jaksamisen kysymyksissä sekä erilaisissa opiskelun haasteissa ajanhallinnataan, tarttumiseen, keskittymiseen, motivaatioon, stressiin ja jännittämiseen liittyen.

Katso kuraattoreiden yhteystiedot ammattikorkeakoulun verkkosivuilta ja lue lisää palveluista kuraattoreiden arjen ituja sivustolta.

Klubitalo Roihula

Roihula on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, josta saa tukea opintojen edistämiseen sekä arjenhallintaan.

NAL- nuorisoasunnot

Nuorisoasunnot tarjoaa alle 29 – vuotiaille vuokra-asuntoja sekä asumisohjausta. Asumisohjausta voi saada myös, vaikka ei asuisi nuorisoasuntojen asunnossa.

Nuotti -valmennus

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua kuntoutusta, esimerkiksi jos toimintakyvyn heikentyminen estää jatkamasta opintoja. Valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. Valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

HYVINVOINNIN JA MIELENTERVEYDEN TOIMIJOITA SEKÄ MUUT JÄRJESTÖTOIMIJAT

Balanssi ry

Vamos Rovaniemi

Neuvokas (Rovaniemen kansalaistalo)

MoniNet Maahanmuuttajille

TALOUSASIAT

KELA

KELA auttaa sosiaalietuuksiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. KELAsta saa myös palveluneuvontaa esim. kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaalipalveluiden neuvonta- ja ohjauspalvelut

Jos opiskelija tarvitsee sosiaalihuollon neuvontaa sekä palveluohjausta haasteellisisissa elämäntilanteissa. Sosiaalitoimistosta saa myös talousneuvontaa. Sosiaalitoimistosta haetaan täydentävää toimeentulotukea.

Seurakunnan ruoka-apu /diakoniatyö

Ruokapankki välittää ruoka-apua vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille.

Rovaniemen kansalaistalo

Taloudellisen tilanteen selvittelyyn voi saada kaveriksi taloustukihenkilön.

KRIISITILANTEET

Lapin Ensi- ja Turvakoti sekä Kriisikeskus

Turvakoti auttaa väkivaltatilanteissa. Kriisikeskus tarjoaa keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa, kuten äkillisen kriisin kohdatessa.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Rikosuhripäivystys

Tukipalveluita rikoksen uhrille ja hänen läheisilleen.

URASUUNNITTELU

Lapin TE-palvelut ja ammatinvalinnanohjaus (AVO)

Lapin TE- palvelut tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja urasuunnittelun tueksi. Tarjolla myös ammatinvalinnanohjausta.

Ohjaamo ja Osaamo

Kts. Ohjaamo Rovaniemi.

Osaamo on yli 30 – vuotiaille työnhakijoille suunnattu asiointipiste, josta saa tietoa ja neuvontaa mm. työnhakuun ja urasuunnitteluun.

Eduro säätiö

Tukea ja ohjausta työllistymisen polulla. Koulutusohjausta sekä kuntoutuspalveluita. Myös matalan kynnyksen pajatoimintaa nuorille.

KEMI JA TORNIO
OPISKELUN, ARJEN JA ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN

KURAATTORIPALVELUT

Tukea elämäntilanteen, arjen toimivuuden, jaksamisen kysymyksissä sekä erilaisissa opiskelun haasteissa ajanhallinnataan, tarttumiseen, keskittymiseen, motivaatioon, stressiin ja jännittämiseen liittyen.

Katso kuraattoreiden yhteystiedot ammattikorkeakoulun verkkosivuilta ja lue lisää palveluista arjen ituja- sivustolta.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Alle 29 – vuotiaille neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Etsivä auttaa ja tarvittaessa saattelee nuoren oikeiden palveluiden piiriin. Etsivä järjestää myös ryhmämuotoista toimintaa nuorille. Yhteystiedot:

VAPAANA - HANKE

Hankeen kautta on mahdollista saada tukea mm. itsenäiseen asumiseen. Hanke kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja järjestää mm. ruoanlaittoiltoja. Lisätietoja projektikoordinaattori Janne Olsenilla puhelinnumerosta 044 558 6417 tai tutustu hankkeen verkkosivuihin.

OHJAAMO KEMI

”Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!” Ohjaamo on alle 30 – vuotiaille nuorille suunnattu asiointipaikka. Ohjaamosta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta elämän erilaisiin asioihin. Tutustu Ohjaamon palveluihin

Maahanmuuttajille, myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattu Ohjaamo toimii Kemissä Sauvotalossa. Lue lisää Maahanmuuttajien Ohjaamon palveluista.

SOSIAALITOIMISTOT

Aikuissosiaalityö auttaa arjenhallintaan, sosiaaliturvaan ja taloudenhallintaan sekä mielenterveyteen, päihteiden käyttöön tai asumiseen liittyvissä kysymyksissä, myös äkillisen kriisin kohdatessa.

NUOTTI -VALMENNUS

Valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua kuntoutusta, esimerkiksi jos toimintakyvyn heikentyminen estää jatkamasta opintoja. Valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. Valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Tutustu Nuotti-valmennukseen Kelan sivuilla.

TALOUS JA TOIMEENTULO

KELA

Tutustu opiskelun tukiin Kelan sivuilla:

SOSIAALITOIMISTOT

Sosiaalitoimistosta on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea.

TALOUS- JA VELKANEUVONTA SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOT

Talous- ja velkaneuvonnasta vastaavat oikeusaputoimistot. Yhteystiedot Kemin ja Tornion neuvontapalveluihin löytyvät oikeus.fi – sivustolta.

Oikeusaputoimiston kautta on mahdollista saada oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Yhteystiedot Kemin ja Tornion toimipisteisiin löytyvät oikeus.fi -sivustolta.

RUOKA-APU JA DIAKONIATYÖ

  • Kemissä seurakunnan Diakoniatyön taloudellinen auttaminen on kriisiluonteista. Lisätietoa diakoniatyön puhelinpäivystyksestä sekä Punaisen Ristin Lapin piirin, Kemin seurakunnan, Helluntaiseurakunnan ja MLL:n Kemin yhdistyksen ruokajakelusta löytyy seurakunnan verkkosivuilta.
  • Tornion seurakunnan diakoniapäivystys on keskiviikkoisin klo 9-11. Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan tai ruoka-aputarpeessa. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta.
URASUUNNITTELU

Urasuunnittelun ja ammatinvalinnan kysymyksiin neuvoja voi kysyä ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajilta. Heidän yhteystietonsa löytyvät ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Tukea ja ohjausta saa myös TE-palveluista ja Ohjaamosta. Palveluihin pääsee tutustumaan oheisten linkkien kautta:

TERVEYSPALVELUT

YTHS

Korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut järjestää ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö eli YTHS. Tutustu palveluihin heidän verkkosivuiltaan.

Ajanvaraus ja palveluohjaus kahden valtakunnallisen palvelunumeron kautta:

  • Yleis- ja mielenterveys asioissa soittamalla numeroon 0467101073
  • Suunterveyteen liittyvissä kysymyksissä numerosta 0467101085

KUNNALLISET TERVEYSPALVELUT

Kunnallisten terveyspalveluiden toteutuksesta Kemissä ja Torniossa vastaa Mehiläinen Länsi-Pohja.

Akuuttiklinikka

Puhelinneuvonta sekä arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta numerosta 0401491340

Psykiatrian poliklinikka

Kemin ja Tornion psykiatrian poliklinikat vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Poliklinikalle pääsee myös ilman lähetettä. Kaikki puhelut psykiatrian poliklinikan numeroon 040 774 3891

A-klinikka

A-klinikalla hoidetaan erilaisia päihderiippuvuuksia, kuten alkoholi-, huume- ja lääkeongelmia sekä toiminnallisia riippuvuuksia, kuten peli-, netti- ja seksiriippuvuuksia. Palveluihin voi hakeutua riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea tilanteeseensa.

KRIISITILANTEISSA
  • Kriisikeskus Turvapoijusta on mahdollista saada keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa, kuten äkillisen kriisin kohdatessa. Kriisikeskus sijaitsee Kemissä. Yhteystiedot löytyvät Mieli ry:n verkkosivuilta.
  • Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen sekä uhrien parissa työskenteleville. Yhteystiedot Tukinaisten verkkosivuilta.
  • Rikosuhripäivystys tukee rikoksen uhreja ja hänen läheisiään. Yhteystiedot löytyvät heidän verkkosivuiltaan.