Tuutorvastaava

Mitä tuutorvastaava tekee?

Tuutorvastaava toimii tuutoreille lähitukena sekä tapaa tuutoreita säännöllisesti. Hän toimii tuutortiimille mentorina ja järjestää tiimille aika-ajoin mukavaa tykytoimintaa työkyvyn ja tiimihengen ylläpitämiseksi. Tuutorvastaavat osallistuvat tuutortoiminnan kehittämiseen ja tapaavat muita tuutortyöryhmän jäseniä.

Tuutorvastaavat voivat toimia yhteyshenkilönä tilanteissa jotka liittyvät esimerkiksi korkeakoulun henkilöstön ja tuutoreiden väliseen viestintään tai tuutortiimin toiminnan kehittämiseen sekä esimerkiksi oman tuutortiiminsä jäseniä/jäsentä koskevien asioiden eteenpäinviemiseen.

Kaikki tuutorvastaavat koulutetaan tehtävään opiskelijakunnan toimesta.

Kysy lisää tuutorvastaavatoiminnasta:
Niina Piispanen lapinrotko.fi/opiskelijakunta/henkilokunta/