Muut opiskelijatoimijat

Opiskelijakunnan lisäksi ammattikorkeakoulussa toimii myös muita, opiskelijakunnasta erillään olevia eli itsenäisiä opiskelijatoimijoita, Lapin AMKissa nämä kulkevat nimellä opiskelijayhdistykset.

Jokainen opiskelijayhdistys edustaa oman alansa opiskelijoita. Yhdistykset myös järjestävät erilaisia tapahtumia.

Listaus Lapin AMKissa toimivista, itsenäisistä opiskelijayhdistyksistä löytyy alla olevan linkin takaa.

Lapin AMKissa toimivat opiskelijayhdistykset