ROTKO toteuttaa ja on osatoteuttajana erilaisissa opiskelijoihin liittyvissä hankkeissa. Alta löydät listauksen käynnissä olevista hankkeista sekä linkit hankkeiden sivuille.

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET:

-MoTo-hanke: Monimuototapahtumakonseptin kehittäminen ja tapahtumien pilotoiminen
Käynnistynyt tammikuussa 2021.

-EtEne-hanke: EtEne -etänä enemmän osallisuutta ja ohjausta
Käynnistyy tammikuussa 2022.

-Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella. Hankkeessa ovat mukana Lapin Yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu, Lapin Yliopiston ylioppilaskunta sekä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Käynnistynyt keväällä 2022.