Tuutorointi

Opiskelun aloittaminen ammattikorkeakoulussa merkitsee monelle uuteen elämäntilanteeseen siirtymistä, joka voi tarkoittaa muuttoa uudelle paikkakunnalle ystävien ja perheen jäädessä kotipaikkakunnalle, vastuun ottamista omasta elämästä ja opiskelun luonteen muuttumista verrattuna ammattioppilaitokseen tai lukioon.

Tärkein opiskelun alkua helpottava tekijä on kanssakäyminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Toisilta opiskelijoilta saadaan tukea ja tietoa opiskeluun. Opintojen alkuvaiheen opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa ja tukea uuden opiskelijan siirtymistä ja orientoitumista korkeakouluyhteisöön ja uuteen elämäntilanteeseen. Erityisen tärkeää on uusien opiskelijoiden tutustuminen opiskelijatovereihin.

Tuutoroinnin päämääränä on auttaa, tukea ja ohjata uutta opiskelijaa pääsemään kiinni korkeakouluopiskeluun. Tuutoreiden yhdeksi tehtäväksi voi laskea myös opiskelijan ja korkeakoulun henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen vahvistamisen. Tuutori toimii siltana uuden opiskelijan ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan välillä.

Tuutoroinnin tarkoituksena on:

 • olla läsnä opiskelijoille
 • auttaa opiskelijoita saamaan uusia ystäviä
 • auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa korkeakouluyhteisössä
 • edesauttaa uuden ryhmän ryhmäytymistä
 • luoda positiivista ilmapiiriä
 • jakaa informaatiota
 • tutustuttaa uusi opiskelija ammattikorkeakoulun tapoihin ja opiskelijaelämään
 • osallistaa opiskelijoita erilaisiin tapahtumiin
 • luoda ja kehittää vapaa-ajan toimintaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille
 • olla opiskelijoiden ääni
 • toimia opiskelija-asiantuntijana

Tuutoroinnista voi saada opintopisteitä!

"Vertaisohjaus/ yhteisövaikuttaminen" -opintojakso on vapaasti valittava opintojakso ja sen voi suorittaa toimimalla mm. kampus-, verkko-, kv-tuutorina tai opiskelijalähettiläänä (ent. markkinointituutori). Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta osallistumista tehtävän mukaiseen koulutukseen. Koulutuksen käyneet opiskelijat voivat kerätä tekemästään työstä tunteja päiväkirjaan ja saada vapaastivalittaviin opintoihin joko 5 tai 10 opintopistettä.

Tälle opintojaksolle ei opiskelija voi ilmoittautua vaan opintojakso opintopisteineen viedään opiskelijan opintorekisteriin siinä vaiheessa, kun opiskelija on palauttanut päiväkirjansa palautusohjeen mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet tuutorina

 • Opintojakso suoritetaan tekemällä tuutorointia joko 135 tai 270 tuntia.
 • Arvioinnin ja opintopisteiden saamiseksi tuutori kirjaa kaikki tunnit päiväkirjaan, kirjoittaa päiväkirjan viimeiselle sivulle loppuraportin ohjeiden mukaan ja palauttaa päiväkirjan arvioitavaksi.
 • Arviointi: Hylätty / Hyväksytty

Lisätietoa

Niina Piispanen, Projektipäällikkö

Tuutorit syksy 2022 - kevät 2023
Katso lista tämän hetkisistä tuutoreista Lapin AMKin sivuilta.