Monet työelämässä tarvitsemasi taidot kehittyvät toimiessasi verkkotuutorina. Opit suunnitelmaan, aikatauluttamaan, toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa ja etätyötaitosi kehittyvät. Verkkotuutorina tulet tapaamaan uusia ihmisiä ja saat mahdollisuuden laajentaa verkostoja ja digiosaamistasi.

Verkkotuutori pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin yli toimipisterajojen!

Verkkotuutorointi on uusi tuutoroinnin muoto, jota kehitetään Opiskelijakunta ROTKOn EtEne hankkeen myötä. Verkkotuutoriin voit törmätä ROTKOn Discordissa, Verkkotuutoreiden Teamsissä tai jopa etäopetustunnilla. Hän antaa vertaistukea, -ohjausta ja neuvontaa kaikille verkko-opiskelijoille. He voivat järjestää isoja ja pieniä tapahtumia ja aktiviteettejä verkossa tai jopa hybridinä yhteistyössä kampustuutoreiden kanssa. Verkkotuutorit   mainostavat opiskelijatapahtumia sekä välittää tietoa opiskelijoita koskevista asioista kanavissaan.

Syksyllä verkkotuutorit toivottavat uudet verkko-opiskelijat tervetulleiksi ja kokeneena konkarina he osaavat opastaa uusia opiskelijoita ammattikorkeakoulun järjestelmien käytössä sekä ohjata AMKin tarjoamiin palvelujen pariin.

Tuutoreiden tukena toimii EtEne hankkeen digiasiantuntija, joka neuvoo ja tukee tuutoreita Etätuutoroinnissa.

Image

Verkkotuutori on kaiken hyvän alku ja juuri

Tuutorvastaavat, Rotkon hallituksen yhteisökehittäjät ja EtEne hankkeen henkilöstö muodostavat tuutortyöryhmän, jonka tarkoituksena on seurata tuutoroinnin toteutumista ja käsitellä tilanteita, jotka nousevat EtEne hankkeen digiasiantuntijan kautta ryhmälle käsittelyyn. Verkkotuutorit toimivat eräänlaisina opiskelijayhteisön tuntosarvina ja välittävät tietoa, palautetta ja toiveita Verkko-opiskelijoilta suoraan Rotkon Etene -hankkeen Digiasiantuntijalle.

Kuka voi toimia Verkkotuutorina?

Olit sitten verkko-, monimuoto- tai perinteisesti kampuksella opiskeleva päiväopiskelija, voit toimia verkkotuutorina.

Seuraava hakuaika lisätietoineen lisätään ROTKOn nettisivuille lähempänä hakuajankohtaa.

KOULUTUS

Verkkotuutorkoulutus toteutetaan etänä, alustoina käytämme Moodlea ja Zoomia. Tarkempi ohjelma lähetetään verkkotuutoreille lähempänä koulutusta.

Koulutuspäivät:

ma 17.4.2023 verkkotuutorkoulutus 1/3 (zoom) klo 17-19
ma 8.5.2023 verkkotuutorkoulutus 2/3 (zoom) klo 17-19
ma 15.5.2023 verkkotuutorkoulutus 3/3 (zoom) klo 17-19