Monet työelämässä tarvitsemasi taidot kehittyvät toimiessasi kampustuutorina. Opit suunnitelmaan, aikatauluttamaan, toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Kampustuutorina tulet tapaamaan uusia ihmisiä ja saat mahdollisuuden laajentaa verkostoja. Kampustuutorin tunnistaa oranssinpunaisesta Lapin AMK hupparista sekä kaulassa roikkuvasta kulkutunnistekortista.

Kampustuutorina pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja kokemaan fuksivuotesi uudelleen!

Kampustuutorointi on kenties perinteisin ja näkyvin tuutoroinnin muoto. Kampustuutoriin voit törmätä lähes päivittäin kampuksella. Hän antaa vertaistukea, -ohjausta ja neuvontaa toimipisteensä opiskelijoille. He voivat järjestää isoja ja pieniä tapahtumia ja aktiviteettejä kampuksella tai kampuskaupungissa, städeillä ja mainostaa tapahtumia sekä välittää tietoa opiskelijoita koskevista asioista.

Syksyllä kampustuutorit toivottavat uudet opiskelijat tervetulleiksi ja kokeneena konkarina he osaavat opastaa uudet opiskelijat oikeisiin paikkoihin sekä koulun ja kampuskaupungin palveluihin. Lisäksi kampustuutorit pääsevät mukaan järjestämään Lapin AMKn avajaisia ja kukapa ei tahtoisi kokea Kuksajaisia uudelleen?

Tuutorit muodostavat toimipisteittäin yhtenäisen kampustuutortiimin.

Tuutoreiden tukena toimii tehtävään koulutettu tuutorvastaava. Heidän vastuulla on neuvoa tuutoreita ja toimia tuutoroinnin yhteyshenkilönä AMK henkilökunnalle. Tuutorvastaavat tukevat kampustuutoreiden työmotivaatiota ja huolehtivat heidän jaksamisesta. Tuutoreille järjestetäänkin aika-ajoin tykytoimintaa, jotta tiimihenki säilyisi ja motivaatio tehdä yhdessä asioita pysyisi korkealla.

Image

Kampustuutori on kaiken hyvän alku ja juuri

Tuutorvastaavat, Rotkon hallituksen yhteisökehittäjät ja EtEne hankkeen henkilöstö muodostavat tuutortyöryhmän, jonka tarkoituksena on seurata tuutoroinnin toteutumista ja käsitellä tilanteita, jotka nousevat tuutorvastaavien kautta ryhmälle ja yhteisökehittäjille käsiteltäväksi. Kampustuutorit toimivat eräänlaisina opiskelijayhteisön tuntosarvina ja välittävät tietoa, palautetta ja toiveita kampuksen opiskelijoilta tuutorvastaavalle tai suoraan Rotkon hallituksen yhteisökehittäjille.

Kuka voi toimia kampustuutorina?

Pystyt toimimaan kampustuutorina jos opiskelet pääsääntöisesti/ muutaman päivän viikossa lähiopetuksessa tai jos, olet verkko/ monimuoto opiskelija ja sinulla on mahdollisuus käydä ja viettää aikaa myös kampuksella.

KOULUTUS

Kampustuutorkoulutus toteutetaan etänä. Koulutus alkaa tuutorkoulutusinfolla, jossa annetaan ohjeet koulutuksen suorittamiseen. Infon jälkeen seuraa itsenäisen opiskelun vaihe: Moodlessa on lyhyitä videoita ja niihin liittyviä pohdintatehtäviä. Tehtävät tehdään ennen ensimmäistä purkaamoa. Purkaamoissa eli Zoom alustalla toteutetuissa etäoppitunneilla puretaan annettuja pohdintatehtäviä ja keskustellaan aiheista.

Seuraava hakuaika ja lisätiedot tullaan lisäämään ROTKOn nettisivuille lähempänä hakua.