Edunvalvonta

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toimintaa kuvastava jäävuorimalli

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKin johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä. Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKin ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

ROTKOn edunvalvonta-prosessi

ROTKO pyrkii hoitamaan edunvalvontaa mahdollisimman järjestelmällisesti. Oheisesta linkistä pääset katsomaan, millaisella prosessilla edunvalvontaa työstetään.

ROTKOn edunvalvontaprosessiin johtava nappi

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Joel Manninen

Lapin AMK tutkintolautakunta
Otto Samuli Salmijärvi
varalla Josefi Tiirola

Lapin AMK operatiivisen toiminnan työryhmä
Elina Holm
Laura Horsma

Ohjauksen ja hyvinvoinnin työryhmä
Pieta Pyhtinen
varalla Hanna Hautajärvi

Lapin AMK Tuudo-työryhmä
Kaisa Keihäskoski
varalla Laura Horsma

Lapin AMK kiinteistöstrategia/skenaariotyö
Elina Holm
varalla Julianna Ahovirta

Lapin AMK Työelämäneuvonta- ja uraohjaus työryhmä
Elina Holm

Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen (KOVA)-hankkeen ohjausryhmä
Niina Piispanen

MoniSoTe -hankkeen ohjausryhmä
Leevi Viljanen
varalla Julianna Ahovirta

DAS Hallitus
Aapo Niva

LUC Opetus- ja oppimispalveluiden johtotiimi
Viivi Vesala

LUC Korkeakoululiikunnan koordinaatioryhmä
Hanna Hautajärvi
varalla Elina Holm

Liikuntatyöryhmä
Hanna Hautajärvi

Kestävän kehityksen työryhmä
Aapo Niva

LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä
Martti Muraja

LUC Kehittämisohjelma: Kielikeskus - työryhmä
Linda Akujärvi
varalla Viivi Vesala

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä

 - Infran kehittäminen
Julianna Ahovirta
varalla Linda Akujärvi

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä

 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Kaisa Keihäskoski

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä

 - Opiskelija- ja opintohallintopalveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Leevi Viljanen
varalla Ellen Hollt

LUC Study+ työryhmä
Elina Holm
varalla Laura Horsma

LUC Work+ työryhmä
Kaisa Keihäskoski
varalla Laura Horsma

LUC Global+ työryhmä
Pieta Pyhtinen
varalla Viivi Vesala

YTHS Pohjoisen alueen johtokunta
Pieta Pyhtinen

Synkronisen etäopetusjärjestelmän selvitys
Martti Muraja

EtEne-hankkeen ohjausryhmä
Julianna Ahovirta

LUC Digivisio 2030 ohjausryhmä
Elina Holm
varalla Martti Muraja

Opiskelijakeskeinen kartoitustyö. opinnäytteen ohjausryhmä Rovaniemen kaupunki
Elina Holm

OKM erityisavustuksella rahoitetun Opiskelijoiden hyvinvointihankkeen ohjausryhmä
Elina Holm

Rovaniemi opiskelijan kotikaupunki -työryhmä
Laura Horsma
varalla Elina Holm