Edunvalvonta

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toimintaa kuvastava jäävuorimalli

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKin johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä. Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKin ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

ROTKOn edunvalvonta-prosessi

ROTKO pyrkii hoitamaan edunvalvontaa mahdollisimman järjestelmällisesti. Oheisesta linkistä pääset katsomaan, millaisella prosessilla edunvalvontaa työstetään.

ROTKOn edunvalvontaprosessiin johtava nappi

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Topi Kalermo

Lapin AMK tutkintolautakunta
Julia Nikusaari

Lapin AMK operatiivisen toiminnan työryhmä
Elina Holm,
varalla Julia Nikusaari

Ohjauksen ja hyvinvoinnin työryhmä
Pieta Pyhtinen,
varalla Aatu Piipponen

Lapin AMK Tuudo-työryhmä
Kaisa Keihäskoski,
varalla Sanni Saarela

Lapin AMK kiinteistöstrategia/skenaariotyö
Elina Holm,
varalla Oscar Vehviläinen

Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen (KOVA)-hankkeen ohjausryhmä
Niina Piispanen (jäsen)

MoniSoTe -hankkeen ohjausryhmä
Oscar Vehviläinen
varalla Julianna Ahovirta

DAS Hallitus
Henri Määttä

LUC Opetus- ja oppimispalveluiden johtotiimi
Viivi Vesala

LUC Korkeakoululiikunnan koordinaatioryhmä
Aatu Piipponen
varalla Elina Holm

Liikuntatyöryhmä
Aatu Piipponen

Kestävän kehityksen työryhmä
Viivi Vesala

LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä
Elina Holm

LUC Kehittämisohjelma: Kielikeskus - työryhmä
Hanna Hautajärvi,
varalla Viivi Väisänen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Infran kehittäminen
Oscar Vehviläinen,
varalla Viivi Vesala

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Sanni Saarela
varalla Kaisa Keihäskoski

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Opiskelija- ja opintohallintopalveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Oscar Vehviläinen
varalla Hanna Hautajärvi

LUC Study+ työryhmä
Elina Holm,
varalla Julia Nikusaari

LUC Work+ työryhmä
Kaisa Keihäskoski
varalla Julia Nikusaari

LUC Global+ työryhmä
Tea Määttänen,
varalla Hanna Hautajärvi

YTHS Valtuuskunta (2021-2022 2v kestävä)
Milla Pietilä

YTHS Johtoryhmä PLO
Pieta Pyhtinen

Synkronisen etäopetusjärjestelmän selvitys
Martti Muraja