Edunvalvonta

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toimintaa kuvastava jäävuorimalli

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKin johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä. Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKin ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

ROTKOn edunvalvonta-prosessi

ROTKO pyrkii hoitamaan edunvalvontaa mahdollisimman järjestelmällisesti. Oheisesta linkistä pääset katsomaan, millaisella prosessilla edunvalvontaa työstetään.

ROTKOn edunvalvontaprosessiin johtava nappi

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Topi Kalermo

Lapin AMK tutkintolautakunta
Julia Nikusaari

Lapin AMK operatiivisen toiminnan työryhmä
Elina Holm,
varalla Sami Kemppainen

Lapin AMK Hyvinvoinnin ja ohjauksen työryhmä
Niina Piispanen

Lapin AMK TKI-työryhmä
Peter Räsänen
varalla Kaisa Keihäskoski

Lapin AMK Tuudo-työryhmä
Niina Piispanen
varalla Kaisa Keihäskoski

Lapin AMK Showroom- ja tilatyöryhmä
Juhani Hernesniemi ja Peter Räsänen
varalla Julia Nikusaari

VAHTO -hankkeen ohjausryhmä
Elina Holm (ohryn pj)

MoniSoTe -hankkeen ohjausryhmä
Oscar Vehviläinen
varalla Peter Räsänen

DAS Hallitus
Jyri Laitamaa

Työn opinnollistaminen vaihtoehtoisena opiskelumuotona
Sami Kemppainen
varalla Elina Holm

Liikuntatyöryhmä
Oscar Vehviläinen

YTHS Valtuuskunta (2021-2022 2v kestävä)
Milla Pietilä

YTHS Johtoryhmä PLO
Henna Tiensuu

LUC Opetus- ja oppimispalveluiden johtotiimi
Juhani Hernesniemi

LUC Opetuksen kehittämisen työryhmä
Julia Nikusaari
varalla Peter Räsänen

LUC Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelma
Niina Piispanen

LUC Korkeakoululiikunnan koordinaatioryhmä
Oscar Vehviläinen
varalla Elina Holm

LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä
Elina Holm

LUC Kehittämisohjelma: Kielikeskus - työryhmä
Henri Severinkangas
varalla Susanna Vaarala

LUC Kirjastojärjestelmä Alma
Julia Nikusaari

LUC lisätyöryhmä:
Johto- ja sääntelytyöryhmä
Julia Nikusaari
varalla Sami Kemppainen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yleis- ja henkilöstöhallinto
Elina Holm
varalla Kaisa Keihäskoski

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Taloushallinto
Elina Holm

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Infran kehittäminen
Henri Severinkangas
varalla Peter Räsänen

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Tutkimus ja TKI-palveluiden kehittäminen
Peter Räsänen
varalla Juhani Hernesniemi

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Susanna Vaarala
varalla Kaisa Keihäskoski

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Opiskelija- ja opintohallintopalveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Oscar Vehviläinen
varalla Juhani Hernesniemi

LUC Study+ työryhmä
Elina Holm

LUC Global+ työryhmä
Tea Määttänen