Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella-hanke

Lapin korkeakoulukonserni tukee opiskelijoidensa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Rahoituksen avulla kehitetään ja pilotoidaan erityisesti vahvuusperustaista ohjausta ja tapahtumatoimintaa.  Hanke on Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, ROTKOn ja LYYn yhteinen, ja se kestää keväästä 2022 kesäkuuhun 2023. 

”Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella” -hankkeessa pilotoidaan henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta. Ohjaustoiminnassa hyödynnetään vahvuusperustaiseen ohjaukseen liittyviä materiaaleja.

Huomiota kiinnitetään erityisesti korkeakouluyhteisöön kiinnittymiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen alkuvaiheen ohjauksen tehostamiseen. Lisäksi hankkeessa pyritään laajentamaan sisällöllisesti hyvinvointipassia ja liikunta-aktiviteettejä sekä tuottamaan monimuotoisia tapahtumia opiskelijoille, opiskelija- ja ainejärjestöille sekä muille tahoille.

Hankkeen työntekijät:
Hanna Vaattovaara, Lapin yliopisto, projektipäällikkö
Sirpa Torvinen, Lapin ammattikorkeakoulu, projektikoordinaattori
Saana Törmänen, LYY, hyvinvointiasiantuntija
Heidi Törmänen, ROTKO, hankesuunnittelija

Lisätietoja hankkeesta:
https://lucit.sharepoint.com/sites/Opetus-ja-ohjaus/SitePages/Opiskelijahyvinvoinnin-kehitt%C3%A4misty%C3%B6-k%C3%A4ynniss%C3%A4-%E2%80%93-tarjolla-tapahtumatoimintaa-ja-vahvuusperustaista-ohjausta.aspx