EtEne-hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisohjausta vastaamaan digitalisoituvan toimintaympäristön tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään erityisesti vertaisohjaajien digitaalisia- ja etäohjaustaitoja sekä vertaisohjauksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Lisäksi tavoitteena on vertaisohjaajien kouluttajien ja ohjattavien opiskelijoiden digitaitojen kehittyminen sekä lisääntynyt tietämys digitaalisista alustoista ja työvälineistä sekä niiden hyödyntämisestä erilaisissa ympäristöissä.

Hankkeen tavoitteisiin päästään seuraavien toimenpiteiden kautta:
-Kartoitetaan vertaisohjauksen nykytilaa ja kehittämistarpeita
-Digityökaluihin ja virtuaalialustoihin tutustuminen ja niiden testaaminen
-Laaditaan koulutusmateriaalit valittuihin työkaluihin ja alustoihin
-Koulutetaan vertaisohjaajat työkalujen käyttöön ja hyödyntämiseen ohjaustyössä
-Kootaan hankkeen aikana kerätystä tiedosta materiaalipankki vertaisohjaajien kouluttajien ja muiden vertaisohjaustoimijoiden käyttöön

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa vertaisohjaus on tasa-arvoista ja saavutettavaa lähi- ja etäopiskelijoille, huomioiden myös esteettömyysnäkökulmat. Vertaisohjaajien ja ohjattavien digitaitojen kehittyessä valmius toimia joustavammin ja monipuolisemmin digitalisoituvan opiskelu- ja ohjausympäristön muutoksissa kasvaa.

Hankkeen aikana vertaisohjaajille karttuu kokemustietoa siitä, miten digitaalisesti tuetun vertaisohjauksen keinoin voi tukea yhteisöjen kehitystä.

EtEne-hankkeella on kaksi työntekijää, projektipäällikkö Niina Piispanen ja hanketyöntekijä Martti Muraja.

Voit ottaa yhteyttä hankkeeseen sähköpostilla etene[at]lapinamk.fi. Muista myös ottaa hankkeen some seurantaan, löydät meidät IG:stä nimellä @moto_hanke!

Image