Image

ROTKO NEWSLETTER

Viikoittainen infopaketti

Viikon puheenaiheet / Topics

Uutiset / News

ROTKOn toimistot ovat jälleen auki!

ROTKO on palannut takaisin sorvin ääreen ja toimistot ovat jälleen avoinna normaalien aikataulujen mukaisesti. Mahdolliset aukioloaikojen poikkeukset ilmoitetaan aukiolo-sivulla!

ROTKO offices are now open!

ROTKO offices have opened again after the holidays.
Any possible exceptions to the opening times will be informed in the office-page.


ROTKOn hallitus 2020

ROTKOn puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Rovaniemen kampuksella insinööriksi opiskeleva Jyri Laitamaa. Muut hallituksen jäsenet ovat: Julia Nikusaari, Sami Korhonen, Miika Tarkkanen, Unna Vuolli, Veera Yrjänheikki, Milla Pietilä, Liisa Puumalainen sekä Katariina Jokimäki. Jokaisen hallituslaisen kuvat ja vastuualueet voit lukea Hallitus-sivulta.

ROTKO Board 2020

The representatives have chosen the new ROTKO board for the next year.
The chairperson of the ROTKO board is Jyri Laitamaa from Rovaniemi Campus. Other board members are:
Julia Nikusaari, Sami Korhonen, Miika Tarkkanen, Unna Vuolli, Veera Yrjänheikki, Milla Pietilä, Liisa Puumalainen and Katariina Jokimäki. Every board members pictures and sectors can be found from the Board-page.


Ryhdy jäseneksi ja tilaa opiskelijakortti!

Tiesitkö, että tutkintoon opiskelevana olet oikeutettu opiskelijoille myönnettäviin alennuksiin ja etuihin ympäri Suomen? Tiesitkö, että nyt ne ovat saatavilla myös mobiilissa, PIVO-sovelluksessa toimivalla opiskelijakortilla?

Edut saat käyttöösi voimassa olevalla AMK-opiskelijakortilla tai PIVOn mobiiliopiskelijakortilla. Mobiiliopiskelijakortin käyttöönottoa varten sinun tulee olla ROTKOn jäsen, eli olet maksanut joko lukuvuosi- tai lukukausijäsenyyden. Lisätietoa jäseneksi ryhtymisestä ja kortin käyttöönotosta löydät Ryhdy jäseneksi-sivulta.

Voit siis matkustaa VR:n sekä Matkahuollon opiskelijahintaisilla lipuilla. Lisäksi käytettävissäsi on lähes kaikki edut, mitä opiskelijoille on tarjolla ympäri Suomen, esimerkiksi teatteri-, leffa-, museoliput, erinäisten ravintoloiden sekä kahviloiden myöntämät alennukset, joukkoliikenteiden ja liikuntapaikkojen myöntämät alennukset ja paljon muuta.

Opiskelijakortti toimii myös opiskelijaravintoloissa, joten et tarvitse erillistä KELAn ateriatukikorttia.
ROTKOn jäsenenä pääset myös ROTKOn järjestämiin tapahtumiin huokeaan jäsenhintaan. Lisäksi voit ostaa opiskelijakunnan toimistolla myytäviä ROTKOn ja Lapin AMKn tuotteita merkittävästi edullisemmin.

Order student card if you haven't already!

Did you know that as a student you are entitled to different kind of discounts and benefits?

You can get these by getting yourself a student card from ROTKOs website.

You can get discounts from various places, e.g. train and bus tickets, theater and museum tickets

NOTE! If you have a finnish bank account and a finnish personal ID, you can use a mobile student card that works in PIVO-app. More info about the card can be found from PIVO webpage.


Fyysinen opiskelijakortti muuttuu maksulliseksi

Vuoden 2020 alusta lähtien fyysisen opiskelijakortin tilaamisen hinta on 10€. Maksulla katetaan kortin painosta ja käsittelystä aiheutuvia kuluja. Tarkoituksena on siirtyä vähittäin kohti täysin mobiilista opiskelijakorttia.

Mobiilikortin saat otettua kuitenkin edelleen käyttöösi pelkän jäsenmaksun hinnalla, lisätietoja PIVOssa toimivasta opiskelijakortista löydät TÄÄLTÄ.

The fysical student card becomes chargeable

The ordering of the new fysical student card will from now on cost 10€. With the fee the student union will cover the printing and processing costs. With this change ROTKO is moving closer to having all the student benefits in mobile card.

You can still take in use a PIVO mobile student card without any excessive fees if you have a finnish bank account.


HAE TUUTORIKSI

Tuutorina oleminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tämän vuoksi jokainen tuutoriksi haluava koulutetaan ROTKOn toimesta. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat saavat toimia virallisesti tuutorina. Tuutorkoulutukseen on mahdollista hakea vain kerran vuodessa.

Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen tai toisen vuoden Lapin AMK opiskelija, joka suorittaa tutkintoa päiväopintoina. Myös kolmatta vuotta opiskeleva henkilö voi hakea tuutoriksi, mikäli opintojen aikataulut mahdollistavat tuutorin tehtävien hoitamisen syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina opintojaan suorittava opiskelija voi myös hakea tuutoriksi. Hakulomakkeessa tulee tällöin ilmoittaa "vapaa sana" -kohdassa lisätietona, että opiskelee avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja.

HAKUAIKA 2. - 30.1.2020

Lue lisää hausta ja käy täyttämässä hakulomake tuutorsivulta.

BECOME A TUTOR

Being a tutor is challenging but very rewarding. It requires teamwork skills, self-direction and time management. Students of the first or second year can apply for tutor training. Those who want to become a tutor need to pass the tutor training. Only those students who complete the tutor training can operate officially as a tutor. It is possible to apply for tutor training only once a year.

APPLICATION PERIOD: 2. – 30.1.2020

Check more about the tutoring and fill out the application form at the tutoring-page.


HAE KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN

Opiskelijakunta ROTKO hakee opiskelijoita keskusvaalilautakuntaan kaudelle 2020!
Alla ote opiskelijakunnan vaaliohjesäännöistä, josta käy ilmi keskusvaalilautakunnan tehtävät:

"Keskusvaalilautakunta (myöhemmin vaalilautakunta) toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.

Edustajisto nimeää vaalilautakuntaan neljästä (4) kuuteen (6) henkilöä. Lisäksi edustajisto voi nimetä vaalilautakuntaan kaksi (2) varajäsentä, mikäli vaalilautakuntaan valituista henkilöistä estyy kesken vaalilautakuntakauden toimimaan tehtävässä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai vaalilautakunnan itse nimeämä henkilö.

Vaalilautakunnan tehtävänä on:

1. Järjestää edustajistovaali
2. Järjestää mahdolliset opiskelijakunnan jäsenäänestykset
3. Päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista
4. Todeta vaalien ehdokkaat sekä julkistaa vaalein valitut henkilöt

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi asettua ehdolle vaaleissa."

Suurin ponnistus vaalilautakunnalle kohdistuu syksylle parin kuukauden ajalle, kun opiskelijakunnan edustajistovaalit pyörähtävät käyntiin. Vaalit järjestetään loka-marraskuussa. Vaalilautakunta hoitaa edustajistovaalien käytännön järjestelyt ja apuna toimii tietenkin opiskelijakunnan hallitus, työntekijät sekä istuva edustajisto.

Jos sinusta siis tuntuu siltä, että tämä olisi sinun heiniä, niin hae mukaan!

Haku käynnissä 2.2.2020 klo 23.59 asti.

LINKKI HAKULOMAKKEESEEN


KELA TIEDOTTAA

Opiskelijalapsiperheille lisää opintorahaa (Tiedote julkaistu 20.12.2019)

Opintotukeen tulee pieniä parannuksia vuoden 2020 alusta alkaen. Opintorahan huoltajakorotus suurenee, kaikki ulkomailla opiskelevat saavat samansuuruisen asumislisän ja opintotuen saajan omien tulojen tulorajat suurenevat. Lisäksi opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään huhtikuun loppuun.

Opintorahan huoltajakorotus on 100 e/kk tammikuusta 2020 alkaen. Huoltajakorotus suurenee 25 eurolla. Huoltajakorotuksen saajia on noin 15 000.

Ulkomailla opiskelevat voivat saada opintotuen asumislisää yleensä 210 e/kk. Asumislisä on kuitenkin ollut pienempi määrätyissä entisen Itä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa tai Sloveniassa opiskelevalla asumislisän perusmäärä on ollut 58,87 e/kk. Tammikuusta 2020 alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 e/kk. Asumislisä suurenee noin 350:llä ulkomailla opiskelevalla.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuki suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa ilman hakemusta.

Opintotuen vuositulorajat suurenevat
Opintotuen saajan omien tulojen vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen muutoksen mukaan. Tukivuosien 2020 ja 2021 tulorajoihin tulee tämän mukaisesti 4,5 %:n korotukset. Jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta, hänellä voi olla opintotuen lisäksi muita tuloja 12 498 euroa vuodessa. Tulorajan korotus on 525 euroa. Jos opintotukikuukausia on 10, vuosituloraja on 11 116 euroa.

Opintotuen uudet tulo- ja takaisinperintärajat ovat nähtävissä kela.fi-sivuilla. Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa. Opiskelija voi arvioida tulojensa vaikutusta opintotukeen Kelan tulovalvontalaskureiden avulla.

Jos tulot ylittävät vuositulorajan, opiskelija voi perua tai palauttaa opintotukea. Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2020. Muutos johtuu verotuksesta.

Opintolainahyvityksen saaminen helpottuu ulkomailla opiskelevilla
Jos korkeakouluopiskelija suorittaa tutkinnon määräajassa, Kela voi maksaa osan opintolainasta opintolainahyvityksenä. Nyt tätä määräaikaa voidaan pidentää ulkomaisissa korkeakoulututkinnoissa, jos viivästys tutkintotodistuksen saamisessa tai lukukausien määrittelyssä on pidentänyt tutkinnon suorittamisaikaa. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa suorittamisaikaa voidaan tällöin pidentää enintään 3 kuukaudella.

Lue lisää:

Opintotuki verkossa

Kysy verkossa

Opintotuki Facebookissa

Kela Instagramissa

  Muita tiedotteita / Other stuff

  REKRYMESSUT KEMISSÄ JA ROVANIEMELLÄ!

  Sinulle, joka suunnittelet ura- ja koulutuspolkuja tai etsit työtä / koulutusta. Tule tapaamaan työelämän edustajia, alumneja, uraohjaajia ja koulutuksen asiantuntijoita sekä verkostoitumaan!

  Huom! Ohjelma päivittyy ja tarkentuu vielä!

  Rekrytointitapahtuma on työnantajien ja -tekijöiden sekä oppilaitosten kohtaamispaikka.

  Työnantajat esittäytyvät ja kertovat, millaisia osaajia etsivät - tule esittäytymään työnantajille ja verkostoitumaan.

  Saat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista.

  ROVANIEMI
  Aika ja paikka: 29.1.2020 klo 13.00 - 17.00, Rovaniemi, Jokiväylä 11

  Tapahtuman sisältöä:
  - Käytännönläheistä tietoa yritysten työvoiman ja osaamisen tarpeesta
  - Nopeita, onnistuneita rekrytointeja
  - Uratarinoita
  - Kesätyö- ja harjoittelupaikat esillä
  - Tietoa koulutusvaihtoehdoista
  - Mahdollisuus verkostoitua alueen toimijoiden kesken

  Lisätietoja tapahtumasivulta.

  Rovaniemi event in English

  KEMI
  Aika ja paikka: 30.1.2020 klo 13.00 - 17.00, Kemi Kosmos,
  Tietokatu 1, Kemi

  Tapahtuman sisältöä:
  - Käytännönläheistä tietoa yritysten työvoiman ja osaamisen tarpeesta
  - Nopeita, onnistuneita rekrytointeja
  - Uratarinoita
  - Kesätyö- ja harjoittelupaikat esillä
  - Tietoa koulutusvaihtoehdoista
  - Mahdollisuus verkostoitua alueen toimijoiden kesken

  Lisätietoa tapahtumasivulta.
  The Kemi event in English.


  Lapin AMK tiedottaa!

  Hyvät opiskelijat,

  Olemme kehittämässä opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tuen toimintoja. Selkiytämme eri toimijoiden ohjausvastuita, jotta opiskelijan arki olisi mahdollisimman sujuvaa kaikissa opintojen vaiheissa.  Koko korkeakouluyhteisö, henkilöstö ja opiskelijat, tukevat jokaisen opiskelijan oppimisen ja opiskelun sujumista. Ohessa tietoa eri toimijoiden vastuista ja rooleista:

  OPISKELIJA

  • vastaa opinnoistaan
  • saa tukea ja ohjausta eri toimijoilta

  OPETUSTA TOTEUTTAVA HENKILÖSTÖ

  • Päivittäinen, jatkuva opiskelijan oppimisen sekä opiskelun tuki ja ohjaus
  • Ryhmäytymisen tukeminen ja yhteisöön kuulumisen vahvistaminen
  • Välittäminen ja huolenaiheiden puheeksi ottaminen
  • Opiskelijan ja opiskelijaryhmän opintojen etenemisen seuranta
  • Opiskelijoille viestiminen: opiskelija tietää mitä tapahtuu, milloin ja miksi

  OPINTO-OHJAAJA (AMK- opiskelijat), KOULUTUKSEN VASTUUYLIOPETTAJA (YAMK-opiskelijat)

  • Opiskelijan opinto- ja opiskelupolun ohjaaminen erityisesti seuraavissa tilanteissa:
   • Opintojen aloitusvaihe
   • Oppimisen ja opiskelun haasteissa tarvittava erityinen tuki
   • Opintojen valmistumisvaihe
  • Hyväksilukuhakemusten käsittely ja päätökset
  • Joustavan ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen
  • Ohjaustoimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa

  OPINTOSUUNNITTELIJA

  • Opiskelija-asioihin liittyvä neuvonta ja ohjaus (lukuvuodelle ilmoittautumiset, opiskeluoikeudet, opiskelijaetuudet, hyväksiluvut jne.)
  • Valmistumisvaiheen dokumenttien ja hakemusten käsittely
  • Avoimen ammattikorkeakoulun ja ristiinopiskelun (CampusOnline, korkeakoulukonsernin opinnot jne.) neuvonta ja ohjaus

  MUUT OPISKELIJAPALVELUT

  • Kansainvälistymisen tuki
   • vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla (suunnittelu ja hakeutuminen)
   • kotikansainvälistyminen (kansainväliset tapahtumat, tulevien vaihto-opiskelijoiden ystäväperhetoiminta jne.)
  • Hyvinvointipalveluiden tuki
   • kuraattoripalvelut (ajan hallinnan tuki, stressi, jännittäminen, motivaation ongelmat jne.)
   • liikuntapalvelut
  • verkko-opiskelun tuki
   (e-oppimispalvelut)

  OPISKELIJAKUNTA ROTKO

  • Opiskelijoiden edunvalvonta ja hyvinvoinnin vaikuttamistyö (vuorovaikutus opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa, informaatio jne.)
  • Opiskelijatuutorit: päiväopintoja opiskelevan AMK-opiskelijan vertaistuki (ryhmäytyminen, opiskelupaikkakuntaan tutustuminen, harrastukset jne.)
  • www.lapinrotko.fi

  Seuraavassa uutisessa tietoa AMK-koulutusten vastavalituista opinto-ohjaajista, jotka aloittavat työnsä 1.1.2020:

  Lapin AMKin opinto-ohjaajat 1.1.2020 alkaen

  Ystävällisesti

  Eija Jumisko ja Kenneth Karlsson (kehittämispäälliköt) ja Anu Pruikkonen (palvelupäällikkö)

  In english coming soon  Tervetuloa vaikuttamaan Lapin osaamisen kehittämiseen ja työelämän tulevaisuuden koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen!

  Lapin jatkuvan oppimisen osaamistarpeiden painopisteet ja kehittämistavoitteet -työpaja
  Aika: Tiistaina 25.2.2020, klo 11.30-15.30
  Paikka: Rovaniemi (tila tarkentuu myöhemmin)

  Tilaisuuden tavoitteena on tarkentaa Lapin kehitysnäkymien pohjalta tulevien vuosien osaamistarpeet ja kehittämistavoitteet yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten sekä aluekehittäjien edustajien kanssa.

  Tilaisuus on osa neljän työpajan sarjaa, jonka tavoitteena on tuottaa Lapin jatkuvan oppimisen strategia vuosille 2021-2025. Tilaisuudessa hyödynnetään aikaisempien työpajojen tuotoksia ja tuloksia.

  Ilmoittaudu mukaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 16.2.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/C23DC3D3ACA4708D

  Tilaisuus on avoin kaikille tilaisuudesta kiinnostuneille!

  Työpajatyöskentelyä koordinoi "Ennakointi ja jatkuva oppiminen - tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hanke (ESR). Lisätietoja: projektikoordinaattori, Linda Kuisma, linda.kuisma[at]ulapland.fi


  Hieman lisätietoja koskien hyväksilukujen hakemista Pepissä.
  • Pepissä voi hakea hyväksilukuina korvaavuuksia ja sisällytyksiä.
  • Valitse aina hakemukselle ensin käsittelijäksi alasi opintosuunnittelija. Lista opintosuunnittelijoista löytyy tämän viestin lopusta. Opintosuunnittelijat auttavat myös tarvittaessa hakemusten teossa.
  • saamisen näytöistä ei tehdä erillistä hyväksilukuhakemusta. Osaamisen näyttö on opinnon vaihtoehtoinen suoritustapa. Jos haluat suorittaa opinnon osaamisen näyttönä, ota yhteyttä opintojakson opettajaan. Osaamisen näytöstä tehdään sopimus Sopimuspankkiin, jossa sovitaan suoritustavasta ja –ajasta.

   Luethan ohjeet ennen hakemuksen täyttöä!

    Jos sinulla on kysymyksiä koskien hakemusten täyttöä, olethan yhteydessä alasi opintosuunnittelijaan.

   Ohjeet suomeksi

   Alempaa löydät listan koulutuksien opintosuunnittelijoista, joille hakemukset lähetetään ensin käsittelyyn.

  Here’s some important information concerning the eRPL applications.

  In eRPL, you can apply substitutions and inclusions.

  Choose the study coordinator of your degree programme as the first handler for the application. A list of study coordinators can be found at the end of this message. Study coordinators can also help you to fill the  application.

  There is no separate application in eRPL for skills demonstration. Skills demonstration is an alternative method to complete a study unit. If you want to complete a study unit as a skills demonstration, contact the teacher of the course. The teacher then makes a contract to Agreement bank, which includes a completion method and time for performance.

  Please make sure that you read the instructions before making the application!

  If you have any further questions about filling the application, please contact the study coordinator of your degree programme.

  Instructions in English

  Below, please find a list of study coordinators to whom the application should be sent.

  Kemi-Tornio
  kampus / campus

  Miia Pohjola
  Puh. +35850 314 6467
  miia.pohjola@lapinamk.fi
  - konetekniikka
  - sähkö- ja automaatiotekniikka
  - teknologiaosaamisen johtaminen,
    ylempi amk
  - tuotantotalous

  Mari Isonikkilä
  Puh. +35840 660 8635
  mari.isonikkila@lapinamk.fi
  - sosiaaliala
  - sosiaaliala, ylempi amk

  Merja Jääskö
  Puh. +35840 843 0965
  merja.jaasko@lapinamk.fi
  - nursing
  - hoitotyö
  - terveyden edistäminen, ylempi amk
  - vanhustyö

  Heli Hulkko
  Puh. +35840 747 9240
  heli.hulkko@lapinamk.fi
  - Business Information Technology
  - International Business Management, ylempi amk
  - kuvataide
  - liiketalous
  - tietojenkäsittely         

  Rovaniemi
  kampus / campus

  Maria Palokari
    Puh. +35844 478 0226
   maria.palokari@lapinamk.fi
   - Degree Programme in Information Technology
   - maanmittaustekniikka
   - rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
   - tieto- ja viestintätekniikka
   - teknologiaosaamisen johtaminen, ylempi amk
  - tieto- ja innovaatiojohtaminen, ylempi amk
  - digiajan palvelujohtaminen, ylempi amk

  Elisa Niva
  Puh. +35840 642 7828
  elisa.niva@lapinamk.fi
  - alueiden käytön suunnittelu, ylempi amk
  - Innovative Business Services
  - International Business
  - liiketalous
  - maaseutuelinkeinot
  - metsätalous
  - yrittäjyys ja liiketoiminta osaaminen, ylempi amk

   Lea Satkola
   Puh. +35840 844 1078
   lea.satkola@lapinamk.fi
    - fysioterapia
    - hoitotyö
    - liikunta ja vapaa-aika
    - terveyden edistäminen, ylempi amk

   Seija Enbuske
   Puh. +358400 896 963
  seija.enbuske@lapinamk.fi
  - avoin ammattikorkeakoulu
   - Degree Programme in Tourism
   - hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma
    - matkailualan koulutusohjelma, ylempi amk
    - matkailun koulutusohjelma


  Opintosuorituksia Jukolanviestin järjestelyistä!
  Jukolan viestin - Napapiiri Jukola - järjestetään Rovaniemellä 13.-14.6.2020. Eri alojen opiskelijat voivat osallistua järjestelyihin osana opintojaan.

  1 - 5 opintopisteen laajuisia oppimistehtäviä on tarjolla muun muassa:
  - tapahtumamarkkinoinnissa ja -viestinnässä
  - sähkötöissä
  - alueopastamisessa
  - maanmittauksessa
  - asiakaspalvelussa
  - lihashuollossa
  - lasten maailmassa
  - tietotekniikassa.

  Keskustele oman opettajasi kanssa mahdollisuudesta yhdistää eri tehtäviä laajemmaksi kokonaisuudeksi ja sovittaa ne osaksi omia opintojasi. Opintojen loppusuoralla olevilla mahdollisuus tehdä myös opinnäytetöitä (15 op).

  Lisätiedot

  Lisätietoa tehtävistä koulun sivulla

  Napapiiri-Jukolan sivut

  Pääsihteeri Sami Leinonen
  p. +358 50 557 8003 sami.leinonen(ät)jukola.com

  Talkoopäällikkö Heikki Karjalainen heikki.karjalainen(ät)jukola.com


  Gradu- ja opinnäytetyösparraus

  Gradu-ja opinnäytetyösparraus alkaa taas helmikuun alussa ja kutsuu nyt tsemppiä tarvitsevia opiskelijoita mukaan. Sparrausryhmä kokoontuu kerran kuussa lauantaisin verkon välityksellä, joten ryhmään voi osallistua sijainnista riippumatta. Sparraajana toimii THM Sirja Möttönen, joka aut­taa jä­sen­tä­mään, te­ke­mään va­lin­to­ja, kes­kit­ty­mään olen­nai­seen ja en­nen ­kaik­kea osallistujat saa hä­nel­tä pa­lau­tet­ta työs­tä­än. Sparrausryhmä soveltuu vasta prosessin aloittavalle tai kenties jumiutuneen taikka kesken jääneen työn etenemiseen. Sparrausta on toteutettu jo seitsemän vuoden ajan!

  Tässä vielä palaute viime kevään ryhmäläiseltä:

  ”Haluan kiittää kannustavasta ja asiantuntevasta keväästä kurssin järjestäjiä ja kurssille osallistuvia vertaistuesta ja tsemppauksesta. En olisi onnistunut saamaan työtä valmiiksi tälle keväälle ilman tätä kurssia. Suosittelen kurssia muille ja annan sille täyden kympin.”  Insinööriopiskelija, mies 27v.

  Ilmoittautuminen on avoinna 24.1. saakka. saakka. Lisätietoja löytyy tästä linkistä!


  Finnish Game Jam 2020

  Haluatko tehdä pelejä? Tavata muita peleistä kiinnostuneita? Viettää hauskan viikonlopun? Jos vastasit kyllä, tämä tapahtuma on sinulle! Finnish Game Jam (#FGJ20) järjestetään 31.1.-2.2.2020 Lapin Amkilla Rovaniemellä osana Global Game Jamia. Kaikki ovat tervetulleita taitotasosta riippumatta. Yhdessä löydämme jokaiselle tekemistä! Tervetuloa jameille!

  Linkki Facebook-tapahtumaan

  Finnish Game Jam 2020

  Want to make games? Meet other people interested in games? Have a fun weekend? If you answered yes, then this event is for you! Finnish Game Jam (#FGJ20) is arranged from January 31st to February 2nd 2020 at Lapland University of Applied Sciences in Rovaniemi as a part of Global Game Jam. Everyone is welcome to join regardless of their current skill level. Together we will find something to do for everyone. Welcome to jam!

  Link to the facebook-event


  Työharjoittelupaikkoja

  Arctice Oy tarjoaa työharjoittelupaikkoja opiskelijoille 12.4.2020 asti.
  Mahdollisuus työharjoitteluun on mm.
  - vastaanottovirkailija
  - tarjoilija (aamiaishoitaja/ tarjoilija/ a la carte),
  - aamupalakokki, lounaskokki, ravintolakokki, kahvilatyö
  - matkailualan perusharjoittelu, safari, asiakaspalvelu, kassapalvelu
  - huonesiistijä
  Harjoittelupaikat ovat Arctice Oy:n omistamissa toimipisteissä Napapiirillä Glass Resortissa ja Snowman Worldissa.
  Yhteydenotot: info(at)glassresort.fi


  Palkallinen kesätyö USA:ssa 2020

  Hei sinä matkustelusta kiinnostunut 21-26v. korkeakouluopiskelija! Onko etsinnässäsi kesätyö vuodelle 2020, mutta haluaisit viettää kesäsi jossain muualla kuin Suomessa? Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM hakee kesätyöohjelmaansa 50 suomalaista opiskelijaa ja sinä voit olla yksi heistä!

  Tämä on oiva tilaisuutesi kartuttaa kansainvälistä työkokemusta Yhdysvalloissa ja avartaa maailmankatsomustasi. Hakuprosessi on helppo eikä sinun tarvitse käyttää opintotukeasi ohjelman rahoittamiseen, vaan tämä on suunnattu juuri sinulle, opiskelijalle! Haku on käynnissä 31.1.2020 saakka. Lisätietoja Samsuomi.fi ja samsuomi.fi/posti

  Apurahoja jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön 2020-21

  SAM Apurahasäätiö myöntää vuosittain apurahoja 130 000 euron edestä lukuvuoden mittaisiin jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa. Lukuvuoden 2020-21 apurahojen hakuaika on käynnissä parhaillaan ja päättyy 31.1.2020. Lisätietoja: samsuomi.fi/apurahat  ja Kirsi Rutonen, Kirsi.rutonen@samsuomi.fi


  VR:n säästölipusta -30 %:n pysyvä alennus opiskelijoille 30.12. lähtien

  Maanantaista 30. joulukuuta lähtien opiskelijat saavat jo valmiiksi edullisen säästölipun entistäkin halvemmalla. Säästölipun voimaan astuva alennus on opiskelijoille ja vapaa-ajan matkoja tekeville varus- ja siviilipalvelushenkilöille -30%, eli sama kuin peruslipusta. Uusi, edullisempi hinnoittelu koskee kaikkia 30.12. lähtien ostettuja säästölippuja. Tähän asti VR:n edullinen säästölippu on ollut saman hintainen kaikille eikä siitä ole saanut alennuksia.

  Säästölippuja on tarjolla rajattu määrä kaikkiin junavuoroihin. Ruuhka-aikojen ulkopuolisille junavuoroille säästölippuja on kuitenkin saatavilla enemmän. Nyt voimaan tulevat säästölippujen alennusprosentit ovat samat kuin peruslipuissa ja alennus on voimassa sekä istuma- että makuupaikoille.

  Säästöliput ovat VR:n peruslipputuotteista edullisimpia ja niitä on saatavilla rajoitetusti eri vuoroille – mitä aiemmin lipun ostaa, sitä varmemmin säästölipun voi saada. Niiden loppuessa myyntiin tulevat perusliput, joista opiskelijat sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöt luonnollisesti saavat edelleen alennuksen.

  Edullisemmat säästöliput tulevat myyntiin 30.12. Tällä hetkellä sekä päivä- että yöjunien liput ovat myynnissä 29. huhtikuuta saakka.

  Fakta: Esimerkki lipun hintojen muutoksesta
  Opiskelijat ja varus- ja siviilipalvelushenkilöiden vapaa-ajan liput (-30 %)
  • Helsinki–Tampere peruslippu: alkaen 18 €
  • Säästölipun normaalihinta: 8,90 €
  • Säästölippu alennuksella: 6,20 €

  Lisätietoja VR:n nettisivuilta


  Tornion nuorisoneuvoston kysely

  Tornion nuorisoneuvosto on tehnyt kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä merkitystä Torniossa asuville nuorille on nuorisopalveluja tuottavilla tahoilla.

  Jos asut siis Torniossa, käy vastaamassa nuorisoneuvoston kyselyyn TÄSTÄ LINKISTÄ.
  Kysely on anonyymi.  PAREMPAA MIELTÄ – RATKAISUJA MIELENTERVEYDEN ONGELMIIN

  Torstaina 23.1.2020 klo 14-16 Lapin yliopisto, Castrén-sali (os. Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi)

  Tervetuloa keskustelemaan mielenterveydestä! Tilaisuudessa pohditaan, miksi mielenterveyden häiriöt ovat nykyään suomalainen kansantauti, miten häiriöitä ennaltaehkäistään erityisesti nuorten parissa ja kuinka lainsäädännöllä voidaan korjata ongelmia.

  Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää kansanedustaja Saara Hyrkkö. Teemaa alustavat mielenterveyden asiantuntijat, edunvalvonta-asiantuntija Aatu Puhakka Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta, kehittäjäsosiaalityöntekijä Eija Savelius-Koski  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää Rovaniemen Neuvokkaasta. Tapahtuma päättyy mielenterveysaiheiseen paneeliin, johon myös yleisö pääsee osallistumaan. Tilaisuuden juontaa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja Miikka Keränen.

  Tila on esteetön, tilaisuudessa kahvitarjoilu!

  Lämpimästi tervetuloa tähän mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen tilaisuuteen!


  Rovaniemi
  Kalotinlinna/alakerta, Koskikatu 14, 96200 Rovaniemi

  Maanantai 10.2.2020 klo 11.00-15.00

  Maanantai 2.3.2020 klo 11.00-15.00

  Maanantai 23.3.2020 klo 11.00-15.00

  Maanantai 20.4.2020 klo 11.00-15.00

  Tiistai 12.5.2020 klo 11.00-15.00

  Maanantai 1.6.2020 klo 11.00-15.00

  Kemi
  Seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi

  Maanantai 27.1.2020 klo 13.00-17.00

  Maanantai 25.5.2020 klo 13.00-17.00

  Tornio
  Järjestötalo, Kemintie 53 95420 Tornio

  Tiistai 11.2.2020 klo 13.00-17.00

  Tiistai 14.4.2020 klo 13.00-17.00

  Tiistai 2.6.2020 klo 13.00-17.00


  Tule ystäväksi kansainväliselle opiskelijalle!

  Lapin AMK, Lapin Yliopisto & ESN Lapland järjestävät perinteisen Friend Programmen, ja etsimmekin nyt paikallisia ystäviä Lapin ammattikorkeakoulussa & Lapin yliopistossa opiskeleville vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saapuneet Lappiin ympäri maailmaa.

  Ystävätoiminta on vapaaehtoistoimintaa, josta saat upean mahdollisuuden tutustua eri kieliin ja kulttuureihin sekä solmia uusia, kansainvälisiä ystävyyssuhteita.

  Kansainväliselle opiskelijalle ystävätoiminta mahdollistaa lähemmän tutustumisen suomalaiseen kulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään.

  Tule mukaan ja ota uusi ystävä osaksi arkea – lounaalle, opiskelijabileisiin tai hiihtoladuille! Ystäväksesi valikoituu opiskelija mm. yhteisten kiinnostusten ja kielitaidon mukaan. Ystävät sopivat tapaamisista ja yhteydenpidosta täysin omien aikataulujen ja mieltymysten mukaan - aivan kuten ketkä tahansa ystävät.

  Ystäväksi ilmoittaudutaan yliopiston nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 26.1.2020 ja ensimmäinen tapaaminen järjestetään torstaina 6.2. klo 18:00–20:00 ravintola Fellissä, Yliopistonkatu 8 (tapaamiseen tulee erillinen kutsu). Tsekkaa lisätiedot & ilmoittautuminen oheisesta linkistä.

  Lisätietoja tästä linkistä

  Ilmoittautuminen tästä linkistä

  Ps. Tavoitteena on löytää ystävä jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle kansainväliselle opiskelijalle, joten uusia vapaaehtoisia tarvitaan mukaan. Mukaan voi lähteä itsekseen tai perheenä, joten tästä saa vinkata myös kaikille Rovaniemellä asuville tutuille, sukulaisille ja kummin kissan kaimoille.

  Lisätietoja: Hanna Palosuo, president(a)esnlapland.eu & Hanna-Leena Kelottijärvi, hanna-leena.kelottijarvi(a)lapinamk.fi

  Become a friend for international student!

  Would you like to get to know new people from different cultures and offer them a window into local culture? We are looking for local friends for international students coming to the University of Lapland or Lapland University of Applied Sciences for an exchange or to do a degree.

  Local friends get a chance to know new cultures and form friendships that will last even after their friend has returned home. International students get a chance to have a close look at Finnish culture, habits and everyday life.

  The programme is voluntary. We do our best to match the friends based on their interests and hobbies.

  Sign up to the programme by Sunday 26.1.2020. The first meeting will be on Thursday 6.2.2020 at 18-20 in restaurant Felli, Yliopistonkatu 8 (you’ll get a separate invitation). More info and signing up via the link below.

  More info from this link. 

  Signing up from this link.

   

  Ps. You can get involved as a private person or as a family!

   

  More info: Hanna Palosuo, president(a)esnlapland.eu & Hanna-Leena Kelottijärvi, hanna-leena.kelottijarvi(a)lapinamk.fi

  Tapahtumat / Events

  MÄTSIS - REKRYMESSUT KEMISSÄ JA ROVANIEMELLÄ

  Rovaniemi Jokiväylä 11: 29. tammikuuta 2020 klo 13.00 – 17.00

  Kemi Kosmos, Tietokatu 1: Torstaina 30. tammikuuta 2020 klo 13.00 – 17.00

  Rovaniemen tapahtuman sivut facebookissa

  Kemin tapahtuman sivut facebookissa

  Peli-illat Corner Innissä!

  Järjestäjä: KeToSOK ry

  Missä: Corner Inn, Kemi

  Peli-iltojen sivut facebookissa

  Finnish Game Jam 2020 31.1.-2.2.2020

  Järjestäjä: IGDA Finland Rovaniemi Hub

  Missä: Jokiväylä 11, Rovaniemi

  Tapahtuma facebookissa

  Image

  Toimistomme sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Lisäinfoa toimistojen sijainnista ja aukioloajoista löydät sivujemme "Toimipisteet"-osiosta

  – — — — –

  You can find us in Rovaniemi, Kemi and Tornio. More info about our offices and office hours can be found from our "Locations"-page

  Jos sinulla on kysyttävää tai haluat ottaa yhteyttä meihin, täytä viestilomake täällä

  – — — — –

  If you have any questions or need to contact us, you can find our contact information here

  Image

  Haluatko sinä kertoa tapahtumasta, jakaa uutisen tai muistuttaa opiskelijoitamme ROTKOn viikkotiedotteen kautta? Klikkaa vieressä olevaa punaista nappulaa ja ilmoita!
  Muista, että uutiskirjeessä uutisen on oltava lyhyt mutta informatiivinen. Pyrithän siis referoimaan tekstisi uutiskirjeeseen sopivaksi. Otathan myös huomioon kansainväliset opiskelijamme ja käännät tekstisi myös englanniksi.

  Seuraa meitä somessa / Follow us on social media!

  insta-logo
  Instagram
  facebook-logo
  Facebook
  twitter-logo
  Twitter
  Image