Hallitus 2021

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin, joka toimeenpanee edustajiston päätökset ja edistää opiskelijoiden edunvalvontaa. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joiden hoitamisen lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa korkeakoulukentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Image

Julia Nikusaari

Hallituksen puheenjohtaja 2021
Koulutuspolitiikka

Image

Peter Räsänen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Sosiaalipolitiikka

Image

Henri Severinkangas

Hallituksen jäsen
Tapahtumavastaava sisäinen

Image

Henna Tiensuu

Hallituksen jäsen
Yhteisökehittäjä Kemi,
sosiaalipoliittinen vastaava, pääpainona YTHS

Image

Susanna Vaarala

Hallituksen jäsen
Tapahtumavastaava ulkoinen, kestävä kehitys

Image

Juhani Hernesniemi

Hallituksen jäsen
Yhteisökehittäjä Rovaniemi

Image

Oscar Vehviläinen

Hallituksen jäsen
Yhteisökehittäjä Tornio,
pääpainona liikunta ja hyvinvointi