TUUTORHAKU

Tuutorina oleminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tämän vuoksi jokainen tuutoriksi haluava koulutetaan ROTKOn toimesta. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat saavat toimia virallisesti tuutorina. Tuutorkoulutukseen on mahdollista hakea vain kerran vuodessa.

Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen tai toisen vuoden Lapin AMK opiskelija, joka suorittaa AMK-tutkintoa. Myös kolmatta vuotta opiskeleva henkilö voi hakea tuutoriksi, mikäli opintojen aikataulut mahdollistavat tuutorin tehtävien hoitamisen syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina opintojaan suorittava opiskelija voi myös hakea tuutoriksi. Hakulomakkeessa tulee tällöin ilmoittaa "vapaa sana" -kohdassa lisätietona, että opiskelee avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja.

Vuoden 2022 tuutorkoulutus toteutetaan osana opiskelijakunnan EtEne-hanketta. Hankkeen myötä tuutoreille järjestetään vuoden aikana lisäkoulutusta etätuutorointiin. Koulutuksista tullaan antamaan lisätietoa myöhemmin.

HAKUAIKA ON 31.1.-17.2.2022!
MITÄ TUUTORI TEKEE?
 • Toimii uusien opiskelijoiden tukena ja ohjaajana sekä järjestää ryhmäyttävää toimintaa uusille opiskelijoille
 • Tukee ja ohjaa kampusyhteisöä sekä verkko-opiskelijoita tarvittaessa
 • Järjestää toimintaa ja aktiviteetteja verkossa/kampuksella
 • Luo yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä kampuksella
 • Tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa
 • Perehdyttää opiskelijoita ammattikorkeakoulun käytäntöihin, paikkakuntaan sekä opiskelijaelämään
 • Avustaa tarvittaessa valintakokeiden järjestämisessä ja toteutuksessa
 • Kehittää:
  • Tuutoritoimintaa
  • Ammattikorkeakoulun toimintaa
  • Ammattikorkeakoulun ja oman yksikön ilmapiiriä
  MITEN HAETAAN TUUTORIKSI?

  Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, jotka suorittavat AMK-tutkintoa päivä-/monimuoto-opintoina tai avoimen AMKn polkuopiskelijat, joilla on tavoitteena jatkaa tutkinto-opiskelijana heti polkuopintojen päätyttyä. Hakeutuminen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

   HAKU ON PÄÄTTYNYT. SEURAAVA HAKU JÄRJESTETÄÄN KEVÄÄLLÄ 2023.

   Image

   VALINTA

   Opiskelijakunta ROTKO rekrytoi, valitsee ja kouluttaa tuutorit. Vain koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia tuutorina. Tuutorvalinta on ehdollinen aina siihen asti, kunnes koulutus on suoritettu hyväksytysti.

   KOULUTUS

   OSA 1

   Koulutus suoritetaan osittain itsenäisesti Moodlessa ja osittain verkkotapaamisilla joita on kaksi. On tärkeää huomioida, että koulutuksen suorittaminen hyväksytysti edellyttää osallistumista molempiin verkkotapaamisiin. Laitahan siis päivämäärät ylös ja huolehdi että pääset paikalle.

   Verkkotapaamiset:

   Suomenkielisissä tutkinnoissa opiskelevat:
   15.3.2022 klo 17-19
   29.3.2022 klo 17-19

   Englanninkielisissä tutkinnoissa opiskelevat:
   22.3.2022 klo 17-19
   5.4.2022 klo 17-19

    OSA 2, SUUNTAAVA OPETUS

    Koulutuksen toisessa osassa tuutori valitsee ja perehtyy vähintään yhteen tuutorin erityistehtävään osallistumalla tehtävän mukaiseen suuntaavan opetukseen. Opetus järjestetään eri aikoina, jotta tuutori voi hankkia osaamista ja ilmoittautua halutessaan useampaan erityisosaamista vaativaan tehtävään. Yhden suuntaavan opetuksen kesto on noin 2 oppituntia. Kutsu opetukseen tulee toimintaa koordinoivalta Lapin AMKin osastolta/ henkilöltä. Suuntautumisvaihtoehdot ja suuntaavan koulutuksen järjestäjät:

    Pakollinen lisäkoulutus kaikille:
    Hyvinvointituutorointi

    Vaihtoehtoinen lisäkoulutus 1:
    Kansainvälinen tuutorointi / Lapin AMK, KV toimisto

    Vaihtoehtoinen lisäkoulutus 2:
    Markkinointituutorointi/ Lapin AMK markkinointi