TUUTORHAKU

Tuutorina oleminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tämän vuoksi jokainen tuutoriksi haluava koulutetaan ROTKOn toimesta. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat saavat toimia virallisesti tuutorina. Tuutorkoulutukseen on mahdollista hakea vain kerran vuodessa.

Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen tai toisen vuoden Lapin AMK opiskelija, joka suorittaa AMK-tutkintoa. Myös kolmatta vuotta opiskeleva henkilö voi hakea tuutoriksi, mikäli opintojen aikataulut mahdollistavat tuutorin tehtävien hoitamisen syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina opintojaan suorittava opiskelija voi myös hakea tuutoriksi. Hakulomakkeessa tulee tällöin ilmoittaa "vapaa sana" -kohdassa lisätietona, että opiskelee avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja.

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT

VALINTA

 • Tuutorkoulutuspaikkoja on rajoitetusti. Valinnan tekee ROTKO ja ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöt valitsevat tuutorit tuutorkoulutukseen ja ottavat yhteyttä hakuajan päätyttyä.
 • Vain koko koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia tuutorina. Tuutorivalinta on ehdollinen aina siihen asti, kunnes koulutuksen osa 2 on suoritettu hyväksytysti. Mikäli tuutori osoittaa omalla toiminnallaan olevansa sopimaton luottamustehtävään, voidaan tuutorivalinta peruuttaa.

KOULUTUS

OSA 1, KOULUTUSPÄIVÄT

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa ja ne ovat sisällöiltään erilaisia. Tuutoreiden tulee osallistua jokaiseen koulutuspäivään ja ne alkavat klo 16.15

23.2.2021 Koulutuspäivä 1

2.3.2021 Koulutuspäivä 2

16.3.2021 Koulutuspäivä 3

23.3.2021 Koulutuspäivä 4

30.3.2021 Koulutuspäivä 5

6.4.2021 Koulutuspäivä 6

13.4.2021 Koulutuspäivä 7

20.4.2021 Koulutuspäivä 8

  OSA 2, SUUNTAAVA OPETUS

  Koulutuksen toisessa osassa tuutori valitsee ja perehtyy vähintään yhteen tuutorin erityistehtävään osallistumalla tehtävän mukaiseen suuntaavan opetukseen.  Opetus järjestetään Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa eri aikoina, jotta tuutori voi hankkia osaamista ja ilmoittautua halutessaan useampiin, kuin yhteen tehtävään. Yhden suuntaavan opetus kestää noin 2 oppituntia ja ne järjestetään kaikilla paikkakunnilla. Kutsu opetukseen tulee toimintaa koordinoivalta Lapin AMK osastolta/ henkilöltä

   Suuntautumisvaihtoehdot ja suuntaavan koulutuksen järjestäjät:

  • Kansainvälinen tuutorointi / Lapin AMK, KV toimisto
  • Markkinointituutorointi/ Lapin AMK markkinointi, Päivi Kilpimaa
  • Liikuntatuutorointi/ Lapin AMK korkeakoululiikunnan ohjaajat