Tuutorhaku

Tuutorina oleminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tämän vuoksi jokainen tuutoriksi haluava koulutetaan ROTKOn toimesta. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat saavat toimia virallisesti tuutorina. Tuutorkoulutukseen on mahdollista hakea vain kerran vuodessa.

Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen tai toisen vuoden Lapin AMK opiskelija, joka suorittaa tutkintoa päiväopintoina. Myös kolmatta vuotta opiskeleva henkilö voi hakea tuutoriksi, mikäli opintojen aikataulut mahdollistavat tuutorin tehtävien hoitamisen syksyllä 2019 ja keväällä 2020.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina opintojaan suorittava opiskelija voi myös hakea tuutoriksi. Hakulomakkeessa tulee tällöin ilmoittaa "vapaa sana" -kohdassa lisätietona, että opiskelee avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja.

HAKUAIKA 5. – 30.11.2018
Avaa ja täytä hakulomake

HAASTATTELU

KAIKKI HAKIJAT KUTSUTAAN RYHMÄHAASTATTELUUN KOULUTUSOHJELMITTAIN

 • 7.12.2018 mennessä: Kutsu ryhmähaastatteluun lähetetään jokaiselle hakijalle sähköpostitse koulun sähköpostiosoitteeseen
 • 14.1. - 1.2.2019: Kaikkien ryhmien haastattelut (Tarkka aika löytyy kutsusta)
 • Haastatteluaikaa ei ole mahdollista vaihtaa (mahdollista vain erittäin painavista syistä)
 • Ryhmähaastattelun kesto on noin 30 - 45 minuuttia/ ryhmä
 • Haastattelijoina ja valitsijoina toimivat: opiskelijakunnan edustaja(t), opiskelijayhdistyksen tuutorvastaava sekä AMKn edustaja (opo tai tuutoropettaja)

VALINTA

 • Valinnat tuutorkoulutukseen osallistuneista tehdään vain haastattelujen perusteella.
 • Tuutorkoulutuspaikkoja on rajoitetusti. Päätöksen koulutukseen pääsevistä henkilöistä tekee haastattelijat. Mikäli valitsijaraati tulee tasatulokseen hakijoiden kesken, valinta suoritetaan arpomalla.
 • Vain koko koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia tuutorina. Tuutorivalinta on ehdollinen aina siihen asti, kunnes koulutuksen osa 2 on suoritettu hyväksytysti. Mikäli tuutori osoittaa omalla toiminnallaan olevansa sopimaton luottamustehtävään, voidaan tuutorivalinta peruuttaa.
 • KAIKILLE HAKIJOILLE ILMOITETAAN VALINNAN TULOS SÄHKÖPOSTILLA 8.2.2019

KOULUTUS

OSA 1, TUUTOROINNIN PERUSTEET

Järjestäjä: Opiskelijakunta ROTKO

Koulutuksen ensimmäisessä osassa keskitytään seuraaviin teemoihin:

 • Tuutorin rooli ja vastuut
 • Tiimityöskentely ja Sosiaaliset taidot
 • Ryhmäyttäminen ja haastavat tuutorointi tilanteet
 • Tuutorina lapin Ammattikorkeakoulun ohjaus- ja tuki verkostossa

TOTEUTUS: TUUTORLEIRI (YÖPYMINEN LEIRILLÄ)

 

Tuutorleiri Kemin and Tornion tuutoreille (suomeksi)

perjantai 22.2 – lauantai 23.2.2019

 • Tietojenkäsittely
 • Kuvataide
 • Liiketalous
 • Sairaanhoitaja-/ Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Konetekniikka

 

Tuutorleiri Kemin, Tornion and Rovaniemen englanninkielisissä tutkinnoissa opiskeleville tuutoreille
lauantai 23.2 – sunnuntai 24.2.2019

 • Business Information Technology (Tornio)
 • Nursing (Kemi)
 • International Business (Rovaniemi)
 • Tourism (Rovaniemi)

 

Tuutorleiri Rovaniemen tuutoreille (suomeksi)

perjantai 15.3 – lauantai 16.3.2019

 • Liiketalous, tradenomi
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi
 • Maanmittaustekniikka, insinööri
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri
 • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri

Tuutorleiri Rovaniemen tuutoreille (suomeksi)

lauantai 16.3 – sunnuntai 17.3.2019

 • Liikunta ja vapaa-aika, liikunnanohjaaja
 • Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti
 • Sairaanhoitaja-/ Terveydenhoitajakoulutus
 • Maaseutuelinkeinot, agrologi
 • Metsätalous, metsätalousinsinööri

OSA 2, SUUNTAAVA OPETUS

Koulutuksen toisessa osassa tuutori valitsee ja perehtyy vähintään yhteen tuutorin erityistehtävään osallistumalla tehtävän mukaiseen suuntaavan opetukseen.  Opetus järjestetään kontaktiopetuksena Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa eri aikoina, jotta tuutori voi hankkia osaamista ja ilmoittautua halutessaan useampiin, kuin yhteen tehtävään. Yhden suuntaavan opetus kestää noin 2 oppituntia ja ne järjestetään kaikilla paikkakunnilla. Kutsu opetukseen tulee toimintaa koordinoivalta Lapin AMK osastolta/ henkilöltä

 Suuntautumisvaihtoehdot ja suuntaavan koulutuksen järjestäjät:

 • Kansainvälinen tuutorointi / Lapin AMK, KV toimisto
 • Markkinointituutorointi/ Lapin AMK markkinointi, Miia Salmela
 • Liikuntatuutorointi/ Lapin AMK korkeakoululiikunnan ohjaajat